Traducere engleză-română pentru "to be content"

EN

"to be content" română traducere

EN

to be content {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be content" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat political content includes issues such as visas, a common market and energy.
Acest conţinut politic include aspecte precum vizele, piaţa comună şi energia.
EnglishThe content of education must correspond to vocational and practical requirements.
Conţinutul educaţiei trebuie să corespundă cerinţelor profesionale şi practice.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Acum a sosit momentul ca aceste prevederi şi rezoluţii să capete un conţinut real.
EnglishThe site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
Site-ul oferă un conținut inacceptabil, cum ar fi pornografie sau materiale ilegale.
English'The content and organisation of education and training are national competences.'
"Conţinutul şi organizarea educaţiei şi formării reprezintă competenţe naţionale.”
EnglishMoving on to the content, the report prohibits discrimination on four grounds.
Trecând mai departe la conţinut, raportul interzice discriminarea din patru motive.
EnglishI believe that it is essential that you give an explanation regarding the content.
Cred că este esențial să oferiți o explicație în ceea ce privește conținutul.
EnglishWe amended both the form and the content of the Commission proposal at first reading.
Am modificat atât forma, cât și conținutul propunerii Comisiei în primă lectură.
EnglishI fully support the content of this report and I have therefore voted in favour.
Susţin pe deplin conţinutul acestui raport şi, prin urmare, am votat în favoarea lui.
EnglishIt is very important and the content of the communication is very convincing.
Aceasta este foarte importantă, iar conţinutul comunicării este foarte convingător.
EnglishThe new Ecolabel will take on a new guise in terms of its look and content.
Noua etichetă ecologică va primi o nouă înfăţişare în termeni de formă şi conţinut.
EnglishHowever, I would like to focus specifically on the content of the agreement.
Cu toate acestea, aş dori să mă axez în mod special pe conţinutul acordului.
EnglishI would like to summarise the content of this report based on three main ideas.
Doresc să rezum conţinutul acestui raport, bazat pe trei idei principale.
EnglishClick the Content tab, and then, under Content Advisor, click Settings.
Faceți clic pe fila Conținut, apoi, sub Control conținut, faceți clic pe Setări.
EnglishClick the Content tab, and then, under Feeds and Web Slices, click Settings.
Faceți clic pe fila Conținut, apoi, sub Fluxuri și Web Slices, faceți clic pe Setări.
EnglishContent on the sites is rendered continuously, providing a fluid experience.
Conținutul din site-uri este redat continuu, asigurând o experiență fluidă.
EnglishThat is why we are working so hard right now with regard to the content.
Iată de ce muncim acum atât de intens în ceea ce priveşte conţinutul acordului.
EnglishFor example, the content provider might give you the following usage rights:
De exemplu, furnizorul de conținut vă poate acorda următoarele drepturi de utilizare:
EnglishBefore going into the content of the report, I would like to put it into perspective.
Înainte de a evoca conţinutul raportului, aş dori să îl pun în perspectivă.
EnglishThe directive concentrates on codifying laws without amending their actual content.
Directiva se concentrează asupra codificării legilor, fără să modifice conţinutul real.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

content substantiv
content adjectiv
Romanian
to content verb
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
cognitive content substantiv
be off interjecţie
heat content substantiv