Traducere engleză-română pentru "to be continued"

EN

"to be continued" română traducere

EN

to be continued {verb}

volume_up
In retrospect, the continued underfunding of category IV is clear.
În retrospectivă, subfinanţarea continuă a categoriei IV este clară.
There is a need for continued detailed debate on the various issues it raises.
Este necesară dezbaterea detaliată continuă privind diferitele aspecte pe care le ridică acesta.
These figures show that continued growth can go hand in hand with reducing emissions.
Aceste cifre arată că o creștere continuă poate merge mână în mână cu reducerea emisiilor.

Exemple de folosire pentru "to be continued" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.
Aceste instrumente sunt în spiritul acelui acord, fapt care ar trebui continuat.
EnglishIn recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
În ultimul timp, cercul vicios al violenţei din Orientul Mijlociu a continuat.
EnglishThank you very much, and I wish you much continued success in the home straight.
Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc în continuare succes pe ultima sută de metri.
EnglishI think that the discussion about a positive DAS should be continued without let-up.
Cred că discuţia despre o declaraţie de asigurare pozitivă ar trebui continuată.
EnglishBecoming a Microsoft Dynamics ERP partner can drive your continued business success.
Devenind un partener Microsoft Dynamics ERP puteți crește succesul afacerii dvs.
EnglishIt is a good thing that the reduction in the error rate has continued this year.
Este un lucru bun faptul că reducerea indicelui de eroare a continuat şi în acest an.
EnglishHuman weaknesses have continued to play a role in Japan right up to the present.
Slăbiciunile umane au continuat să joace un rol în Japonia până în prezent.
EnglishIts significance for the everyday lives of our citizens has continued to increase.
Uniunea ocupă un loc din ce în ce mai important în viaţa cotidiană a cetăţenilor săi.
EnglishWe then look forward to continued discussions with Parliament on this issue.
Aşteptăm cu nerăbdare continuarea discuţiilor cu Parlamentul pe această temă.
EnglishIn conclusion, continued support for the peace programme is absolutely essential.
În concluzie, este absolut necesar să se continue sprijinirea programelor pentru pace.
EnglishThis mobility will guarantee continued health and prosperity for Europe.
Această mobilitate va garanta sănătatea și prosperitatea permanente ale Europei.
EnglishArrests, searches and further convictions continued over the next few days.
Arestările, percheziţiile şi condamnările au continuat în zilele următoare.
EnglishSteve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
Steve, din Luxemburg, lucrează în Franţa şi locuieşte în Luxemburg.
EnglishThe Council also stressed that the reform agenda must be continued.
Consiliul a subliniat de asemenea faptul că agenda reformelor trebuie continuată.
EnglishWe also need to consider whether all of the prestige projects really should be continued.
De asemenea, trebuie analizat dacă toate proiectele de prestigiu ar trebui continuate.
EnglishThese figures show that continued growth can go hand in hand with reducing emissions.
Aceste cifre arată că o creștere continuă poate merge mână în mână cu reducerea emisiilor.
EnglishIt is therefore important that the necessary preparations are being continued with rigour.
Prin urmare, este important să se continue cu rigoare pregătirile necesare.
EnglishIn my opinion, this funding should be continued and it should be sufficient.
Din punctul meu de vedere, această finanţare trebuie să continue, într-un cuantum suficient.
EnglishNow we need to devote the autumn to discussing continued measures to take us through the crisis.
Trebuie ca în această toamnă să discutăm despre continuarea măsurilor anti-criză.
EnglishHow are we to view the prospects for the continued use of these weapons?
Cum trebuie să privim perspectivele utilizării continue a acestor arme?

Traduceri similare în dicționarul englez-român

continued substantiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie