Traducere engleză-română pentru "to be created"

EN

"to be created" română traducere

RO
EN

to be created {verb}

volume_up
Governments cannot create jobs; they need to be created in the economy itself.
Guvernele nu pot crea locuri de muncă; acestea trebuie create în economia însăşi.
The jobs created will be in both rural and urban areas.
Se vor crea locuri de muncă atât în zonele rurale, cât și în cele urbane.
A password reset disk can only be created for local user accounts.
Un disc de reinițializare a parolei se poate crea numai pentru conturi utilizator locale.

Exemple de folosire pentru "to be created" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis value is automatically added to the files that are created during ripping.
Această valoare se adaugă automat la fișierele create pe parcursul multiplicării.
EnglishGovernments cannot create jobs; they need to be created in the economy itself.
Guvernele nu pot crea locuri de muncă; acestea trebuie create în economia însăşi.
EnglishWith its common market, the European Union has created unprecedented prosperity.
Graţie pieţei sale comune, Uniunea Europeană a creat o prosperitate fără precedent.
EnglishMicrosoft doesn’t provide technical support for apps created by other developers.
Microsoft nu asigură asistență tehnică pentru aplicații create de alți dezvoltatori.
EnglishA democratic political culture cannot be created or revived on a day to day basis.
O cultură politică democratică nu poate fi creată sau reanimată de la o zi la alta.
EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Este adevărat că la momentul creării fondului acest lucru nu a fost posibil.
EnglishI would like to begin with the institutional problems that this treaty has created.
Aş dori să încep cu problemele instituţionale pe care le-a creat acest tratat.
EnglishPersonal distribution lists are available only to the person who created them.
Listele de distribuire personale sunt disponibile numai pentru cel care le-a creat.
EnglishThe Commission then created the little instrument that is the ICI Instrument.
Comisia a creat atunci un instrument de dimensiuni reduse - instrumentul ICI.
EnglishMeanwhile, how is the corps of the European External Action Service being created?
Între timp, cum vor fi create corpurile Serviciului european pentru acţiune externă?
EnglishIn fact, the problem created in the United States was not created by big banks only.
De fapt, problema apărută în Statele Unite nu a fost creată numai de băncile mari.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Aceasta a creat o forţă de acţiune, dar şi o opinie publică solidă de a afla adevărul.
EnglishThe Grind File size: 2.37 MB Created by: Microsoft and Warner Bros. Download
The Grind Dimensiune fișier: 2.37 MB Creat de: Microsoft și Warner Bros. Descărcați
EnglishIt is to be welcomed that President Rahmon has created the post of an ombudsman.
Trebuie salutat faptul că preşedintele Rahmon a creat postul de mediator.
EnglishMoreover, new institutions such as the G20 are being created to respond to these.
Mai mult decât atât, se creează noi instituții precum G20 ca reacție la acest fenomen.
EnglishDeepBlueSomething File size: 1.3 MB Created by: The Skins FactoryDownload
DeepBlueSomething Dimensiune fișier: 1,3 MO Creat de: The Skins FactoryDescărcare
EnglishBlazing Colors File size: 169 KB Created by: Averett & Associates Download
Blazing Colors Dimensiune fișier: 169 KB Creat de: Averett & Associates Descărcați
EnglishDungeon Siege File size: 837 KB Created by: Averett & Associates Download
Dungeon Siege Dimensiune fișier: 837 KB Creat de: Averett & Associates Descărcați
EnglishPicture Viz II File size: 192 KB Created by: Averett & Associates Download
Picture Viz II Dimensiune fișier: 192 KB Creat de: Averett & Associates Descărcați
EnglishTerminator III File size: 2.54 MB Created by: Averett & Associates Download
Terminator III Dimensiune fișier: 2.54 MB Creat de: Averett & Associates Descărcați

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie