Traducere engleză-română pentru "to be deceived"

EN

"to be deceived" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be deceived" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIran has deceived and obstructed the international community time and time again.
Iranul a mințit și a obstrucționat comunitatea internațională de nenumărate ori.
EnglishThe important thing is that food is safe and that consumers are not deceived.
Contează faptul că alimentele sunt sigure şi că consumatorii nu sunt înşelaţi.
EnglishEuropean citizens should not be deceived by the title of this report: by resettlement.
Cetăţenii europeni nu trebuie să se lase înşelaţi de titlul acestui raport: de reinstalare.
EnglishConsumers are generally unaware of what is happening and are being deceived.
Consumatorii nu ştiu, în general, ce se întâmplă şi sunt înşelaţi.
EnglishIf this law is not amended, I will feel deceived by the President-in-Office of the Council.
Dacă această lege nu va fi modificată, mă voi simți dezamăgit de președinta în exercițiu a Consiliului.
EnglishI would therefore like to make it clear that I am sorry to see you have been so badly misled and deceived.
Prin urmare, aș dori să afirm în mod clar că îmi pare rău să remarc că ați fost atât de amarnic induși în eroare și amăgiți.
EnglishAt the same time, we have also got to grips with the problem of fraud, where other countries are deceived.
În același timp, trebuie, de asemenea, să ne luptăm cu problema fraudei, care presupune inducerea în eroare și a altor țări.
EnglishWe must not let ourselves be deceived.
EnglishYou deceived me there, Ana.
EnglishThus, with this new agreement, the EU is allowing itself once again to be deceived by the United States, and that is something that I cannot support.
Astfel, prin acest nou acord, UE se lasă din nou înșelată de către Statele Unite și acesta este un lucru pe care nu îl pot sprijini.
EnglishMadam President, today we feel collective grief and sorrow for the death of so many immigrants who were hopeful, desperate, and also perhaps deceived.
Doamnă preşedintă, astăzi simţim cu toţii durere şi tristeţe din pricina morţii atâtor imigranţi care erau plini de speranţă, disperaţi şi poate şi înşelaţi.
EnglishThat is why those who pompously announced the G20 as a new Bretton Woods at which capitalism would be recast or even moralised have deceived our fellow citizens.
Acesta este motivul pentru care cei care au anunţat cu infatuare că G20 este un nou Bretton Woods în care capitalismul ar fi refăcut sau chiar moralizat i-au înşelat pe concetăţenii noştri.
EnglishThe European Commission deceived Parliament about the readiness of these countries for accession and the Commissioner for Enlargement should in fact learn a lesson from this.
Comisia Europeană a înşelat Parlamentul cu privire la gradul de pregătire pentru aderare al acestor ţări şi comisarul pentru extindere ar trebui să înveţe ceva din acest lucru.
EnglishThere are enough of those who cannot stand being deceived by their soothing words - they have already tricked us, they tell us: 'we are against, we are against', and, in the end, they abstain.
Suntem destui cei care nu mai putem să suportăm să fim minţiţi de cuvinte liniştitoare. Ne-au înşelat deja, ne spun: "suntem împotrivă, suntem împotrivă”, dar, în final, se abţin.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie