Traducere engleză-română pentru "to be decided"

EN

"to be decided" română traducere

EN

to be decided {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be decided" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - The 2011 budget has been decided in challenging and unstable times.
în scris. - Bugetul pentru 2011 a fost hotărât în vremuri dificile și instabile.
EnglishObviously the exact timescales and contents will be decided by the next Commission.
Evident, programul şi conţinutul exact se vor decide până la următoarea Comisie.
EnglishI have thereby decided to support the rapporteur and vote in favour of this report.
Astfel, am decis să îl susţin pe raportor şi să votez în favoarea acestui raport.
EnglishTwo groups have decided to totally oppose you - the Greens and the Communists.
Două grupuri au luat hotărârea să vi se opună pe deplin: verzii şi comuniştii.
EnglishSome have decided to tell their citizens the truth and adopt austerity measures.
Unele au decis să spună cetăţenilor adevărul şi să ia măsuri de austeritate.
EnglishAs this report fails to offer any reversal of the trend, I decided to abstain.
Întrucât acest raport nu oferă o inversare a tendinței, am decis să mă abțin.
EnglishHowever, we have decided that the most important principle is representativeness.
Am decis, cu toate acestea, că cel mai important principiu este reprezentativitatea.
EnglishFreedom of expression should not be decided by the European Court of Justice.
Libertatea de exprimare nu ar trebui să fie decisă de Curtea Europeană de Justiţie.
EnglishFor these reasons the ECR Group has decided to abstain on this resolution.
Din aceste motive, Grupul ECR a decis să se abţină în cazul prezentei rezoluţii.
EnglishWe have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
Am hotărât în mod democratic, domnule Bloom, că ar trebui să părăsiți acest Parlament.
EnglishGermany decided to take a similar step immediately after the disaster in Japan.
Germania a decis să adopte o măsură asemănătoare imediat după catastrofa din Japonia.
EnglishWorse, the Commission has decided to move from zero tolerance to tolerable risk.
Mai rău, Comisia a decis să treacă de la toleranță zero la risc admisibil.
EnglishThey have decided to protect the agriculture industry and defend its interests.
Acestea au decis să protejeze industria agricolă și să îi apere interesele.
EnglishFor these reasons, amongst others, I have decided to vote in favour of this dossier.
Din aceste motive, printre altele, am decis să votez în favoarea acestui document.
EnglishIt was I who decided to go for agreement because we were getting everything I wanted.
Eu am fost cel care a decis să acceptăm acordul, deoarece obținusem tot ce doream.
EnglishUnfortunately, by just 8 votes, Parliament decided to accept the Commission's proposal.
Din păcate, cu doar 8 voturi, Parlamentul a decis să accepte propunerea Comisiei.
EnglishThe opposition decided not to participate in this work and we respect their decision.
Opoziţia a hotărât să nu participe la această activitate şi îi respectăm hotărârea.
EnglishThe Congo operation was decided on ten years ago, but nothing much has been achieved.
Operaţiunea din Congo a fost decisă cu zece ani în urmă, dar nu s-a realizat nimic.
EnglishThey have to suffer the consequences of what is decided by the majority in this Chamber.
Acestea trebuie să sufere consecinţele deciziilor majorităţii acestui Parlament.
EnglishIt is good that we have decided to send EUR 3 million for the most immediate needs.
Este bine că am decis să trimitem trei milioane de euro pentru necesităţile imediate.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

decided adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie