Traducere engleză-română pentru "to be delivered"

EN

"to be delivered" română traducere

EN

to be delivered {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be delivered" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
Deportările din 1941 au dat o lovitură devastatoare societății civile democratice.
EnglishIs it good for the environment that goods are delivered from great distances?
Este oare bine pentru mediu faptul că bunurile sunt livrate de la distanţe mari?
EnglishThe single market will never be delivered, and the ERTMS will never happen.
Piaţa unică nu va fi realizată niciodată şi ERTMS nu va fi niciodată înfăptuit.
EnglishThe main issue now is to make sure that the expected results are delivered.
Acum, principala problemă este să ne asigurăm de obţinerea rezultatelor aşteptate.
EnglishThe NDR message will give a reason why the original e-mail could not be delivered.
Mesajul NDR va oferi un motiv pentru care mesajul de poştă electronică nu s-a trimis.
EnglishA prescription delivered by a doctor in your country is valid in all EU countries.
Reţetele prescrise de medicii din ţara dumneavoastră sunt valabile în toate ţările UE.
EnglishNext, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
În continuare, este esenţial ca deciziile adoptate de G20 să fie aplicate cât mai rapid.
EnglishWho is responsible for the fact that Greece has delivered inaccurate budget figures?
Cine este responsabil pentru faptul că Grecia a furnizat statistici bugetare imprecise?
EnglishAssuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus's desk.
Presupunând aprobarea acestuia, documentul va fi trimis la biroul dlui Klaus.
EnglishFirst judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
Este emisă prima hotărâre a unui singur judecător al Tribunalului European de Primă Instanţă.
EnglishThe alert was given nearly three weeks after these oils were delivered.
Alerta a fost dată la aproape trei săptămâni după ce aceste uleiuri au fost livrate.
EnglishWe have delivered and lived up to our formal pledges in the first period from 2008 to 2012.
Am respectat şi ne-am ţinut de cuvânt în prima perioadă din 2008 până în 2012.
EnglishHere I am repeating the message delivered by my colleague Mr Bushill-Matthews.
Prin aceasta repet mesajul colegului meu, domnul Bushill-Matthews.
EnglishWe almost entirely agree with Mr Fjellner and the final verdict will be delivered tomorrow.
Suntem aproape întru totul de acord cu domnul Fjellner şi vom da verdictul final mâine.
EnglishThis is where any international agreements made will be delivered.
Acesta este locul unde vor fi lansate eventualele acorduri internaţionale încheiate.
EnglishIf it is not delivered within this period, the purchaser has the right to cancel the order;
Dacă acest lucru nu se întâmplă în acea perioadă, cumpărătorul are dreptul de a anula comanda.
EnglishI hope it will be swiftly delivered in conformity with the conditions underlying the provision.
Sper că va fi furnizată rapid, în conformitate cu condiţiile care stau la baza dispoziţiei.
EnglishIt was very symbolic, but delivered no reductions in emissions.
A fost foarte simbolic, însă nu a generat nicio reducere a emisiilor.
EnglishOf course, nobody believes that this can be delivered overnight.
Desigur, nimeni nu crede că acest lucru poate fi făcut peste noapte.
EnglishWe were promised it by June and we would like to see it delivered by June.
Am vrea să îl primim până în iunie, aşa cum ni s-a promis.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

delivered adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie