Traducere engleză-română pentru "to be deprived of"

EN

"to be deprived of" română traducere

EN

to be deprived of {verb}

volume_up
You can't be deprived of your entitlements if the country where you applied forwarded your files too late to the responsible authority in another country.
Nu vă puteţi pierde drepturile din cauza faptului că autorităţile din ţara în care aţi depus iniţial cererea nu au trimis la timp dosarele către omologii lor.

Exemple de folosire pentru "to be deprived of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, thousands of Tibetans living in Nepal have been deprived of this right.
Cu toate acestea, mii de tibetani care trăiesc în Nepal au fost privați de acest drept.
EnglishHow social is it if the family is deprived of some of the nice things in life?
Cât de social este dacă familia este privată de unele dintre lucrurile frumoase din viaţă?
EnglishThe purpose of these funds is to encourage the growth and development of deprived areas.
Scopul acestor fonduri este de a încuraja creșterea și dezvoltarea zonelor defavorizate.
EnglishIn addition, wireless is essential in areas currently deprived of such access.
În plus, serviciile wireless sunt esențiale în zone care, în prezent, sunt private de un astfel de acces.
EnglishIn this situation, many EU citizens are deprived of the opportunity to take advantage of the online market.
În această situaţie, mulţi cetăţeni ai UE sunt privaţi de şansa de a valorifica piaţa online.
EnglishSince then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
De atunci, a fost ținut în detenție în condiții necunoscute și a fost privat de drepturile sale personale.
EnglishThe alternative would to be to ignore the basic, fundamental rights of people thus deprived of resources.
Alternativa ar fi să se ignore drepturile de bază, fundamentale, ale oamenilor lipsiți astfel de resurse.
EnglishChristians, too, must not be deprived of our care.
Însă nici creştinii nu trebuie privaţi de sprijinul nostru.
EnglishI also maintain that no schoolchild should be deprived of education in the official language of the state.
De asemenea, niciun copil de vârstă şcolară nu ar trebui să fie privat de educaţie în limba oficială a statului.
EnglishMrs Sotoudeh and Ms Ahari are two women who have been deprived of the very rights they were fighting to protect.
Dna Sotoudeh şi dna Ahari sunt două femei care au fost private de drepturile pe care se luptau să le apere.
EnglishBoth are deprived of the company of loved ones.
Ambii sunt privaţi de compania persoanelor apropiate.
EnglishI voted in favour of the proposal for a regulation on food distribution to the most deprived persons.
Am votat pentru propunerea de regulament privind distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate.
EnglishChildren from poor families are deprived of the opportunities enjoyed by children from better-off families.
Copiii din familii sărace sunt privați de oportunitățile de care se bucură copiii din familii cu o situație mai bună.
EnglishThe financial and economic earthquake that followed has deprived many people throughout Europe of their jobs.
Seismul economic și financiar care a urmat a lăsat multe persoane de pe întregul teritoriu al Europei fără loc de muncă.
EnglishThe school fruit and milk schemes and the programme for deprived persons must be strengthened.
Programele de distribuire a laptelui şi fructelor în şcoli şi programul pentru persoanele cele mai defavorizate trebuie să fie consolidate.
EnglishWe believe that the distribution of food to the most deprived persons in the Community should be abolished.
Suntem de părere că distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate ale Comunităţii trebuie eliminată.
EnglishOne and a half years later, the very same Supreme Council deprived one third of its own voters of their voting rights.
Un an şi jumătate mai târziu, acelaşi consiliu şi-a privat o treime din proprii săi alegători de drepturile lor de vot.
EnglishBefore this earthquake, Haiti was a country without resources because it was deprived of the resources to which it was entitled.
Înaintea acestui cutremur, Haiti era o ţară fără resurse deoarece a fost lipsită de resursele la care avea dreptul.
EnglishThis decision therefore constitutes a scathing rejection of the partisan tactics that deprived me of parliamentary immunity.
Prin urmare, această decizie reprezintă o respingere severă a tacticilor partizane care m-au privat de imunitatea parlamentară.
EnglishCertain persons, acting on the margins, certain persons acting anti-democratically, so wrongly deprived these people of their lives.
Anumite persoane care acţionau pe lângă ei, anumite persoane cu un comportament antidemocratic le-au luat viaţa acestor oameni.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian