Traducere engleză-română pentru "to be destroyed"

EN

"to be destroyed" română traducere

EN

to be destroyed {verb}

volume_up
I would like to conclude by referring to the statement made by Mr Posselt that culture is often destroyed by nationalisms.
Doresc să închei prin a face referire la declaraţia domnului Posselt, privind felul în care naţionalismul distruge cultura.
This is a truly tragic situation, in which a traditional sector of the economy is being destroyed in a country with a 550 km coastline.
Este o situaţie cu adevărat tragică, în care se distruge un sector tradiţional al economiei într-o ţară cu un litoral de 550 km.
I will give you an example to illustrate the fact that social cohesion gets destroyed in society because there is not enough control or not enough courage to exert control.
Vă voi da un exemplu pentru a ilustra faptul că în societate coeziunea socială se distruge pentru că nu este exercitat destul control sau nu există destul curaj pentru a se exercita controlul.

Exemple de folosire pentru "to be destroyed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAquatic life was completely destroyed over a distance of several hundred kilometres.
Viaţa acvatică a fost distrusă complet pe o distanţă de câteva sute de kilometri.
EnglishMeanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
Între timp. petrolul care ţâşnea de pe fundul mării a distrus toate vieţuitoarele.
EnglishIt destroyed people's moral values, traditions, solidarity, and self-confidence.
A distrus valorile morale, tradițiile, solidaritatea și încrederea în sine a oamenilor.
EnglishSince then, where water had destroyed everything, reconstruction has had to take place.
De atunci, acolo unde apa a distrus totul, a trebuit să se înceapă reconstrucția.
EnglishFurthermore, services of general interest are being destroyed or privatised everywhere.
În plus, serviciile de interes general sunt distruse sau privatizate peste tot.
EnglishIn a few seconds, the tornado destroyed months of work and years of investment.
În câteva secunde, tornada a distrus luni de muncă și ani de investiții.
EnglishMonocultures were established, the country was destroyed and subjected to a brutal regime.
S-au instituit monoculturi, ţara a fost distrusă şi a fost supusă unui regim brutal.
EnglishThe most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Cel mai pitoresc golf din Malta a fost distrus atunci când s-a construit o centrală electrică.
EnglishIts natural beauty, access routes and quality of life have been completely destroyed.
Frumuseţea sa naturală, căile de acces şi calitatea vieţii au fost distruse în totalitate.
EnglishOver 100 000 people have been displaced and more than 15 000 homes have been destroyed.
Peste 100 000 de persoane au fost strămutate şi peste 15 000 de locuinţe au fost distruse.
EnglishOtherwise, their exotic, fascinating culture is in danger of being completely destroyed.
În caz contrar, cultura lor exotică, fascinantă este în pericol de a fi complet distrusă.
English200 000 hectares of forest have been destroyed in the south west of France.
200 000 de hectare de pădure au fost distruse în sud-vestul Franţei.
EnglishWe have not destroyed it; they, too, can use it without any difficulty.
Nu l-am distrus; şi ei se vor putea bucura de el fără nici o problemă.
EnglishWe have come a long way since the Erika polluted and destroyed the wonderful coast of Brittany.
A trecut multă vreme de când Erika a poluat şi a distrus minunata coastă a Bretaniei.
EnglishMadam President, every year, 400 000 hectares of forest are destroyed in southern Europe.
Doamnă preşedintă, în fiecare an, 400 000 de hectare de pădure sunt distruse în sudul Europei.
EnglishVegetation and woodland is being destroyed throughout the world, including in central Africa.
Vegetația și zonele de pădure sunt distruse în întreaga lume, inclusiv în Africa Centrală.
EnglishHer car was destroyed, but she walked away relatively unhurt.
Automobilul ei a fost distrus, dar ea a reuşit să scape fără răni grave.
EnglishTens of thousands of jobs have been destroyed in rural areas.
Zeci de mii de locuri de muncă au fost desfiinţate în zonele rurale.
EnglishWe are talking about 500 000 - half a million - houses destroyed.
Discutăm despre 500 000 - jumătate de milion - de case distruse.
EnglishRoofs have been ripped off, animals lost and feed stores destroyed.
Au fost smulse acoperişuri, au fost ucise animale şi au fost distruse depozite de hrană pentru animale.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

destroyed adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie