Traducere engleză-română pentru "to be detached"

EN

"to be detached" română traducere

EN

to be detached {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be detached" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt has a political class that is increasingly detached from the wishes of its people.
UE are o clasă politică din ce în ce mai detașată de dorințele cetățenilor săi.
EnglishThey must not become detached from their economic and societal function.
Acestea nu trebuie să se detaşeze de rolul economic şi social pe care îl deţin.
EnglishClosing Sidebar won't close detached gadgets that are on your desktop.
Închiderea Barei laterale nu va închide gadgeturile detașate care sunt pe desktop.
EnglishHow detached from the real world can the European Parliament actually get?
Cât de detaşat de lumea reală poate ajunge totuşi Parlamentul European?
EnglishYou can also close Sidebar while keeping your detached gadgets visible.
De asemenea, aveți posibilitatea să închideți Bara laterală și să păstrați vizibile gadgeturile detașate.
EnglishIf you close Sidebar, you can still use any detached gadgets on your desktop.
Dacă închideți Bara laterală, aveți în continuare posibilitatea să utilizați orice gadget detașat de pe desktop.
EnglishYou can keep Sidebar and any detached gadgets that are on your desktop on top of your open windows.
Aveți posibilitatea să păstrați Bara laterală și orice gadget detașat aflat pe desktop în fața ferestrelor deschise.
EnglishThis will be guaranteed by the fact that the relevant issues will not be dealt with by a detached organisation.
Acest aspect va fi garantat prin faptul că problemele relevante nu vor fi rezolvate de către o organizaţie detaşată.
EnglishI find these debates somewhat sterile and pointless, and they are certainly detached from our fellow citizens' concerns.
Consider că aceste dezbateri sunt cumva sterile și inutile și în orice caz, străine de preocupările cetățenilor noștri.
EnglishHowever, many gadgets resize themselves slightly larger when detached from Sidebar and placed on the desktop.
Însă multe dintre gadgeturi se redimensionează singure, devenind puțin mai mari, când sunt detașate din Bara laterală și sunt plasate pe desktop.
EnglishTo believe that a decree from Brussels or Strasbourg could change that is quite incredible and very detached from reality.
A crede că un decret de la Bruxelles sau Strasbourg poate schimba această stare de fapt este neverosimil şi foarte departe de realitate.
EnglishNational budgets were often detached from reality: high costs, low incomes and lack of responsibility in governing the state.
Bugetele naţionale au fost adesea departe de realitate: costuri mari, venituri mici şi lipsă de responsabilitate în guvernarea statului.
EnglishTherefore, concerns that cohesion policy will be detached from the implementation of EU overall strategy are unfounded.
Prin urmare, preocupările cu privire la faptul că politica de coeziune va fi desprinsă de punerea în aplicare a strategiei globale a Uniunii sunt nefondate.
EnglishIn addition, the growing financial crisis shows that the European Commission and the Council are completely detached from the everyday problems of society.
Mai mult, criza financiară tot mai adâncă arată că Comisia Europeană şi Consiliul sunt complet detaşaţi de problemele zilnice ale societăţii.
EnglishIf we do not resolve this problem, then we will be even more detached from the real problems that the Structural Funds should be resolving.
Dacă nu rezolvăm această problemă, atunci vom fi detaşaţi într-o şi mai mare măsură de problemele reale pe care fondurile structurale ar trebui să le rezolve.
EnglishBut other pressures came to bear upon them, and they have taken a disinterested or semi-detached attitude with regard to trying to find solutions.
Însă alte presiuni au apărut asupra lor şi au început să manifeste lipsă de interes sau o atitudine semi-detaşată la încercarea de găsire a unor soluţii.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

detached adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie