Traducere engleză-română pentru "to be discovered"

EN

"to be discovered" română traducere

EN

to be discovered {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be discovered" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere are also many species that have not yet been discovered and described.
Există, de asemenea, multe specii care nu au fost încă descoperite şi descrise.
EnglishHad it not been discovered, multiple loss of life would have occurred.
Dacă nu ar fi fost descoperită, bomba ar fi cauzat pierderea mai multor vieţi.
EnglishI discovered that the agreements that we had with the ALDE Group have not been adhered to.
Am descoperit că acordurile la care am ajuns cu Grupul ALDE nu au fost respectate.
EnglishWith Windows 7, however, I've discovered completely new ways to have fun with my PC.
Cu toate acestea, cu Windows 7, am descoperit modalități noi de a mă distra pe computer.
EnglishThe Hungarian-born Nobel laureate György Oláh has discovered a methanol economy.
Laureatul premiului Nobel de origine ungară György Oláh a descoperit economia bazată pe metanol.
EnglishThere are still many species in Europe that are waiting to be discovered and described.
De asemenea, există în Europa multe specii care abia urmează să fie descoperite şi descrise.
EnglishWe would have discovered the problems of competitiveness in certain countries.
Am fi descoperit probleme de competitivitate din anumite țări.
EnglishA week ago, the largest mass grave in Latin America was discovered in Colombia.
În urmă cu o săptămână, cea mai mare groapă comună din America Latină a fost descoperită în Columbia.
EnglishIt is not only that the likelihood of being discovered is small.
Problema nu este doar că probabilitatea de a fi descoperit este redusă.
EnglishColumcille discovered it and got up each night to copy it.
Columcille îl descoperise şi se trezea noapte de noapte ca să-l copieze.
EnglishAs many as 1 500 websites where children are sexually abused were discovered in 2008.
În 2008, s-au descoperit 1500 de site-uri de internet în care copiii sunt abuzaţi din punct de vedere sexual.
EnglishIf a button changes into two parts when you point to it, you've discovered a split button.
Dacă un buton se modifică în două părți atunci când indicați spre el, ați descoperit un buton de separare.
EnglishHe went and he discovered things, because he was an idealist.
El a plecat şi a descoperit lucruri, deoarece era un idealist.
EnglishIs this a German case or are there other cases in Europe that are perhaps yet to be discovered?
Este acesta un caz german sau există alte cazuri în Europa care probabil încă trebuie să fie descoperite?
EnglishIf a falsified medicine is discovered, it is now possible to send out an early warning.
În cazul în care este descoperit un medicament falsificat, acum este posibilă trimiterea unei avertizări timpurii.
EnglishOne might even say that it should be a rich country, since oilfields have been discovered there.
După ce au fost descoperite zăcămintele de petrol, am putea chiar spune că ar trebui să fie o ţară bogată.
EnglishThe latest case involved 220 men, who were discovered in an open craft by fishermen.
Cel mai recent caz se referă la 220 de bărbaţi care au fost descoperiţi de pescarii din zonă plutind într-o barcă deschisă.
EnglishAccording to a Commission spokesman, no signs of fraud were discovered during the recount.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, nu s-a descoperit niciun semn de fraudă pe durata celei de-a doua numărători.
EnglishThe earth is becoming too small and many experts have already discovered the significant potential of the oceans.
Pământul devine prea mic și mulți experți au descoperit deja potențialul semnificativ al oceanelor.
EnglishWe have discovered that we have fundamental problems, such as the lack of a common fiscal and economic policy.
Am descoperit că avem probleme fundamentale, precum absența unei politici fiscale și economice comune.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie