Traducere engleză-română pentru "to be distinguished"

EN

"to be distinguished" română traducere

EN

to be distinguished {verb}

volume_up
to be distinguished
to be distinguished (dar şi: to dignify)
Shortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
Comenzile rapide se pot distinge de fișierul inițial după săgeata care apare pe pictogramă.
I hope that the next six months of the Belgian Presidency will be distinguished by an unwavering commitment on those issues.
Sper că următoarele şase luni ale Preşedinţiei belgiene se vor distinge printr-un angajament ferm în acest sens.

Exemple de folosire pentru "to be distinguished" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe abhor the Chinese Government's disgraceful treatment of this distinguished artist.
Detestăm tratamentul teribil al guvernului chinez față de acest artist distins.
EnglishMr President, intergroups have a long and distinguished history in this Parliament.
Domnule Preşedinte, intergrupurile au o istorie îndelungată şi remarcabilă în acest Parlament.
EnglishAll these challenges have also distinguished the Czech Presidency, which has just come to an end.
Toate aceste provocări au făcut onoare preşedinţiei cehe care tocmai s-a încheiat.
EnglishShortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
Comenzile rapide se pot distinge de fișierul inițial după săgeata care apare pe pictogramă.
EnglishThis was not the case in the events referred to by the distinguished Member of Parliament.
Nu a fost cazul evenimentelor la care face referire distinsa deputată în Parlamentul European.
EnglishWith all respect to my distinguished colleagues, I have to denounce a non-constructive attitude.
Cu tot respectul pentru distinşii mei colegi, trebuie să denunţ o atitudine neconstructivă.
EnglishEU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
Produsele alimentare europene se disting printr-o calitate înaltă şi prin standarde corespunzătoare ridicate.
EnglishThe time is ripe, distinguished fellow Members, to take action.
Este momentul prielnic, distinşi colegi deputaţi, să luăm măsuri.
EnglishI am pleased to follow my distinguished friend, Mr Brok, who mentioned the Copenhagen criteria.
Sunt încântat să intervin după distinsul meu prieten, dl Brok, care a menţionat criteriile de la Copenhaga.
EnglishMr President, distinguished Members of Parliament, this Commission hit the ground running.
Preşedinte al Comisiei.. - Domnule preşedinte, distinşi membri ai Parlamentului, această Comisie a avut un debut de succes.
EnglishThe entity which is being discussed now has a similar - and, if possible, even less distinguished - record.
Entitatea despre care se discută are acum o reputaţie similară - şi, dacă este posibil, chiar şi mai banală.
EnglishLet me turn now to address the distinguished Spanish and Italian members of this House in their mother tongue.
Permiteți-mi să mă adresez acum distinșilor deputați spanioli și italieni din această Cameră în limba lor maternă.
EnglishBeing President-in-Office of the Council is probably the most distinguished office that I will ever hold.
Calitatea de preşedinte în exerciţiu al Consiliului este probabil cea mai remarcabilă funcţie pe care o voi deţine vreodată.
EnglishI hope that the next six months of the Belgian Presidency will be distinguished by an unwavering commitment on those issues.
Sper că următoarele şase luni ale Preşedinţiei belgiene se vor distinge printr-un angajament ferm în acest sens.
EnglishThis label allows imported eggs not produced according to EU welfare requirements to be clearly distinguished.
Această etichetă permite ca ouăle care nu sunt produse în conformitate cu cerințele UE privind bunăstarea să fie clar distinse.
EnglishThey represent the general interest, and should therefore be distinguished from lobbyists who defend individual interests.
Ele reprezintă interesul general și, prin urmare, ar trebui diferențiate de lobbyiști, care apără interese individuale.
EnglishAlready in Greece, the debate by distinguished economists at international level and the markets has taken off again.
În Grecia a început deja, din nou, dezbaterea la care participă economiști distinși de nivel mondial și reprezentanții piețelor.
EnglishAndrei Sakharov, who died 20 years ago, was a distinguished champion of human rights as well as a distinguished thinker.
Andrei Saharov, care a murit în urmă cu 20 de ani, a fost un distins campion al drepturilor omului, ca şi un distins gânditor.
English...distinguished himself / herself by…
EnglishI would also like to congratulate my distinguished colleague, Tanja Fajon, for her admirable, dedicated and enthusiastic work.
Aş vrea, de asemenea, să o felicit pe distinsa mea colegă, Tanja Fajon, pentru activitatea sa admirabilă, dedicată şi entuziasmată.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

distinguished adjectiv
distinguished substantiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie