Traducere engleză-română pentru "to be distributed"

EN

"to be distributed" română traducere

EN

to be distributed {verb}

volume_up
to be distributed (dar şi: to mete)
It has distributed funds to Irish banks to distribute on to SMEs.
Aceasta a distribuit fonduri către băncile irlandeze, pentru a le distribui, în continuare, către IMM-uri.

Exemple de folosire pentru "to be distributed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe only difference between the two is how the loss gets distributed.
Singura diferență între cele două este modul în care este distribuită pierderea.
EnglishYou were unable to genuinely balance the way these were distributed.
Nu aţi putut echilibra cu adevărat modul în care acestea au fost distribuite.
EnglishThese sacrifices must be distributed in a fair and balanced way.
Aceste sacrificii trebuie să fie distribuite într-un mod echitabil şi echilibrat.
EnglishInformation must not be freely distributed by pharmaceutical companies.
Informațiile nu trebuie distribuite liber de companiile farmaceutice.
EnglishSocially: aid is unfairly distributed between countries, regions and farmers.
Din punct de vedere social: ajutorul este distribuit inechitabil între ţări, regiuni şi fermieri.
EnglishThe risks in building the new networks have been distributed satisfactorily and fairly.
Riscurile de realizare a unor noi reţele au fost distribuite în mod satisfăcător şi imparţial.
EnglishIt is astounding when there are over 3 000 medicinal products that are distributed in Malta.
Acest lucru este şocant, de vreme ce peste 3 000 de medicamente sunt distribuite în Malta.
EnglishWe will also be sure that the food distributed is of the right quality.
Ne vom asigura, de asemenea, că produsele alimentare distribuite au o calitate corespunzătoare.
EnglishHow we overcome the crisis will be dependent on that money being properly distributed and used.
Modul în care vom depăși criza va depinde de buna distribuire și utilizare a acelor bani.
EnglishMr President, EU funds distributed by the lottery of 'first come, first served' is wrong.
Dle preşedinte, distribuirea fondurilor UE prin loteria "primul venit, primul servit” este greşită.
EnglishHow can we ensure that financial aid from different countries is properly distributed?
Cum putem garanta faptul că asistenţa financiară acordată de diverse ţări este distribuită corespunzător?
EnglishAt the same time, I think that it is important for agricultural funds to be distributed fairly.
Totodată, consider că este importantă distribuția echitabilă a fondurilor destinate agriculturii.
EnglishAlthough I voted in favour, I am still unclear as to how the amount of support will be distributed.
Deși am votat pentru, încă nu mi-e clar cum anume va fi distribuită suma destinată sprijinului.
EnglishThe result - regrettably - is that the funds are not distributed equally to all Member States.
Rezultatul - din păcate - este că fondurile nu sunt distribuite în mod egal tuturor statelor membre.
EnglishWe can only hope that the money is paid and distributed quickly.
Sperăm doar că banii vor fi plătiţi şi distribuiţi rapid.
EnglishIn Poland, I have distributed badges and bracelets which encourage support of transplantation medicine.
În Polonia, am împărţit insigne şi brăţări care încurajează sprijinirea medicinii transplantului.
EnglishIt has distributed funds to Irish banks to distribute on to SMEs.
Aceasta a distribuit fonduri către băncile irlandeze, pentru a le distribui, în continuare, către IMM-uri.
EnglishThe Minutes for yesterday have been distributed.
A fost distribuit procesul-verbal redactat pentru şedinţa de ieri.
EnglishI agree that we should do more to guarantee the nutritional quality of the food distributed.
Sunt de acord că trebuie să facem mai multe pentru a garanta calitatea nutritivă a produselor alimentare distribuite.
EnglishDiffering ideas have been put forward about how job losses and notice will be distributed.
Au fost propuse diferite idei referitoare la modul în care vor fi distribuite disponibilizările şi avizele de concediere.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

distributed adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie