Traducere engleză-română pentru "to be divided"

EN

"to be divided" română traducere

EN

to be divided {verb}

volume_up
to be divided (dar şi: to divide)
to be divided (dar şi: to divide)

Exemple de folosire pentru "to be divided" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDespite numerous efforts to reunify the country, it remains divided to this day.
În pofida numeroaselor eforturi de reunificare a țării, aceasta este și azi divizată.
EnglishCountries are quarrelling and negotiating about how the seabed might be divided up.
Ţările sunt în conflict şi negociază despre cum ar putea fi împărţit fundul mării.
EnglishThe divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.
Sectorul bancar divizat și datoria publică de 90 % din PIB sunt alarmante.
EnglishThe Council was divided, but had the benefit of unanimity and blocked conciliation.
Consiliul a fost divizat, dar a avut avantajul unanimității și a blocat concilierea.
EnglishUkraine is a country divided between a pro-western west and a Russian-facing east.
Ucraina este o țară divizată între un vest pro-occidental și un est cu fața spre nord.
EnglishThe country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.
Ţara se află în ruină, patrimoniul său este jefuit, iar populaţia este profund divizată.
EnglishHowever, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.
Totuşi, deoarece Europa este în continuare divizată, nu este capabilă să profite de forţa sa.
EnglishWith regard to these issues, I feel a programmed approach is required, divided into phases.
În această privinţă, cred că este necesară o abordare programată, împărţită în faze.
EnglishThe discussion to which I am listening shows how very divided the European Union is today.
Discuția pe care o ascult demonstrează cât de divizată este astăzi Uniunea Europeană.
EnglishIn some dialog boxes, options are divided into two or more tabs.
În anumite casete de dialog, opțiunile sunt împărțite în două sau mai multe file.
EnglishUnresolved issues concerning Cyprus still being divided is one of them.
Problemele nerezolvate privind faptul că Ciprul este încă împărțit este unul dintre ele.
EnglishThe bonus formula: 700,000 divided by total game time in seconds.
Formula pentru bonus: 700.000 împărțit la timpul total al jocului în secunde.
EnglishThe EP is very much divided on the free trade agreement with India.
PE este divizat foarte puternic în ceea ce privește Acordul de liber schimb cu India.
EnglishThe Council of Ministers was divided, with a complete lack of direction.
Consiliul de Miniştri a fost împărţit, neavând absolut nicio direcţie.
EnglishIn terms of its content, the report is divided into four sections.
Referitor la conținutul acestuia, raportul este împărțit în patru secțiuni.
EnglishTherefore, I will not answer with a 'yes' or a 'no', since the Member States are divided.
Prin urmare, nu voi răspunde prin "da” sau "nu” deoarece statele membre au opinii diferite.
EnglishThese countries can be divided into candidate countries and potential candidate countries.
Aceste ţări pot fi grupate în două categorii : ţări candidate şi ţări potenţial candidate .
EnglishWe will not be divided or have our role as a legislature ignored.
Nu vom permite să fim divizați sau să ni se ignore drepturile în calitate de legiuitor.
EnglishHe fundamentally divided European governments, although public opinion not so much.
El a divizat în mod fundamental guvernele Europei, dar şi opinia publică, însă într-o mai mică măsură.
EnglishAt present, Member States are still fairly divided on this issue.
În prezent, statele membre au opinii încă destul de împărţite în ceea ce priveşte acest aspect.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

divided adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie