Traducere engleză-română pentru "to be divorced"

EN

"to be divorced" română traducere

EN

to be divorced {verb}

volume_up
to be divorced (dar şi: to divorce)

Exemple de folosire pentru "to be divorced" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis clearly shows us that human rights cannot be divorced from democracy.
Acest lucru ne arată clar că drepturile omului nu pot fi separate de democraţie.
EnglishI am just wondering why the two have been divorced at this stage in the proceedings.
Mă întreb de au fost separate cele două în această etapă a procedurilor.
EnglishHowever, realism cannot, need not and should not be divorced from values and strategy.
Cu toate acestea, realismul nu poate, nu trebuie şi nu ar trebui separat de valori şi strategie.
EnglishSupport for Yemen cannot be divorced from the issue of security.
Sprijinul acordat Yemenului nu poate fi separat de chestiunea securităţii.
EnglishHowever, it cannot be divorced from the realities of its citizens.
Totuşi, acesta nu poate fi separat de realităţile cetăţenilor săi.
EnglishResettlement cannot and must not, however, be divorced from a shared line of action against illegal immigration.
Reinstalarea nu trebuie şi nu poate fi separată de o acţiune comună împotriva imigraţiei ilegale.
EnglishThis means that this question cannot be viewed divorced from the world situation.
Securitatea energetică are o dimensiune externă pronunţată, ceea ce înseamnă că nu poate fi abordată în afara contextului mondial.
EnglishThen I took this scenario a step further: a few years down the line, they get divorced, as happens often enough, what happens then?
Aş dori să merg mai departe cu acest scenariu: peste câţiva ani divorţează, așa cum se întâmplă frecvent, şi ce se întâmplă în acest caz?
EnglishAlthough IMF forecasts for my country are completely divorced from reality, Czech citizens are contributing USD 1.4 billion to the fund.
Deşi previziunile FMI pentru ţara mea nu au nimic de-a face cu realitatea, cetăţenii cehi contribuie cu 1,4 miliarde de dolari la acest fond.
EnglishThe first is certainly a stable currency and stable national budgets, which, however, must not be divorced from development and economic growth.
Primul este, desigur, o monedă stabilă şi bugete naţionale stabile, care oricum nu trebuie separate de dezvoltarea şi creşterea economică.
EnglishThe EU's proposed solution - getting more teachers from immigrant backgrounds into schools - is divorced from the reality, and it is for this reason that I voted against this report.
Propunerea UE de a aduce mai mulţi profesori imigranţi în şcoli este ruptă de realitate, motiv pentru care am votat împotriva acestui raport.
EnglishIt is not the creation of the citizens; it is the creation of an EU establishment which is divorced from reality and which adheres to the mantra of liberalisation and free movement of capital.
Nu este creaţia cetăţenilor; este creaţia unui sistem UE care s-a desprins de realitate şi care aderă la mantra liberalizării şi a liberei circulaţii a capitalurilor.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie