Traducere engleză-română pentru "to be drawn"

EN

"to be drawn" română traducere

RO
EN

to be drawn {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be drawn" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
Am elaborat o listă de măsuri ce trebuie reglementate de agenţiile de rating.
EnglishAuditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
Auditorii trebuie să se sprijine pe o bază solidă, pe probe obţinute pe teren.
EnglishThe conclusion which can be drawn is that there was a lack of consensus within the Union.
Concluzia care se poate desprinde este lipsa unui consens în interiorul Uniunii.
English. - It is unfortunate that Europe has drawn few lessons from its past.
în scris. - Este păcat că Europa a tras puține învățăminte din trecut.
EnglishLessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.
Din aceste reacţii pot fi reţinute învăţăminte care fac parte din moştenirea Tribunalului.
EnglishRegulations must be drawn up in such a way that they are not padded out unnecessarily.
Regulamentele trebuie să fie elaborate astfel încât să se evite dispozițiile inutile.
EnglishIt is about time, therefore, that all the necessary conclusions were drawn from this.
Prin urmare, este timpul să tragem toate concluziile necesare de pe urma acestui fapt.
EnglishWill the Council examine that project to see what lessons can be drawn?
Va examina Consiliul acest proiect pentru a analiza ce lecţii pot fi învăţate?
EnglishFurthermore, the Agency has not yet drawn up a multiannual work programme.
Mai mult, Agenția nu a elaborat deocamdată un program de lucru multianual.
EnglishThis is an issue to which you have also drawn attention in your report.
Acesta este, de asemenea, un aspect asupra căruia aţi atras atenţia în raportul dvs.
EnglishWe have drawn up a joint resolution which covers the most important points.
Am întocmit o rezoluţie comună, care acoperă cele mai importante puncte.
EnglishThe distinction between internal and national tourism is drawn in the report.
Distincția între turismul intern și național este redactată în raport.
EnglishThe peoples are very mixed, and the borders were drawn up under the Stalinist regime.
Popoarele sunt amestecate şi graniţele au fost delimitate în timpul regimului stalinist.
EnglishParliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.
Parlamentul s-a mulţumit însă cu un acord ieftin, cu un conţinut slab.
EnglishThis is the main conclusion and motto that can be drawn from this excellent report.
Aceasta este principala concluzie şi mottoul care se pot desprinde din acest excelent raport.
EnglishIt is high time conclusions were drawn from the disaster that has been caused.
Era şi timpul să fie trase nişte concluzii din dezastrul provocat.
EnglishIt is worth noting that the EU has surpassed the goals drawn up in Kyoto.
Este de remarcat faptul că UE a depăşit obiectivele stabilite la Kyoto.
EnglishIt is worth noting that the EU has surpassed the goals drawn up in Kyoto.
Nu contează deloc faptul că UE a depăşit obiectivele trasate la Kyoto.
EnglishFour years on, we see lists drawn up in France in relation to the expulsion of Gypsies.
Patru ani mai târziu, vedem liste întocmite în Franța referitoare la expulzarea țiganilor.
EnglishI regret that Parliament has not drawn any lessons from what has happened in Japan.
Regret că Parlamentul nu a tras niciun fel de învățăminte din ceea ce s-a întâmplat în Japonia.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

drawn adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie