Traducere engleză-română pentru "to be driven out"

EN

"to be driven out" română traducere

EN

to be driven out {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be driven out" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must not allow these people to be driven out of their homes.
Nu trebuie să permitem ca aceste persoane să fie alungate din casele lor.
EnglishI wonder just how far they will have to be pushed before they are driven out on the streets like the Egyptians.
Mă întreb doar cât de departe vor trebui să fie împinși înainte de a ieși pe străzi precum egiptenii.
EnglishFellow Members, these people who were driven out of eastern Thrace do not have documents for their property.
Stimaţi colegi, aceste persoane care au fost alungate din Tracia de Est nu au documente pentru proprietăţile lor.
EnglishBritish fishermen are facing further losses in the number of days at sea and are slowly being driven out of business.
Pescarii britanicii se confruntă cu o reducere a numărului de zile pe mare și, treptat, sunt eliminați de pe piață.
EnglishThis deals with the issue of the property rights of almost 350 000 Thracian Bulgarians, who were forcibly driven out of Turkey at the start of the last century.
Acesta vizează drepturile de proprietate a aproape 350 000 de bulgari din Tracia, care au fost obligaţi să părăsească Turcia la începutul secolului trecut.
EnglishI asked the trawlermen how much of a reduction they could bear before being driven out of business, and they replied that any reduction would have that effect.
I-am întrebat pe pescarii care folosesc traulul ce fel de reducere ar putea să suporte înainte de a da faliment și mi-au răspuns că orice reducere ar avea un astfel de efect.
EnglishChristians who have lived in countries such as Egypt and in the Mediterranean area for almost 2 000 years are increasingly being persecuted and driven out of their ancestral homelands.
Creştinii care locuiesc în Egipt şi în zona mediteraneeană de aproape 2000 de ani sunt din ce în ce mai persecutaţi şi goniţi din spaţiile pe care le ocupă de veacuri.
EnglishAfter all, Southern Sudan has recently left behind it 23 years of civil warfare with the Arab north, in which 2.5 million people were killed and more than 4 million driven out.
La urma urmei, Sudanul de Sud a lăsat recent în urmă 23 de ani de război civil cu nordul arab, în care au fost ucise 2,5 milioane de persoane și peste 4 milioane au fost fugărite.
EnglishOf course, we may protest, arguing that helpless people cannot be treated like cattle, that they cannot be driven out of their homes with no rhyme or reason, and be left without any help.
Desigur, putem protesta, susținând că oamenii neajutorați nu pot fi tratați ca niște animale, că nu pot fi alungați din casele lor fără o explicație și lăsați fără niciun ajutor.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

out prepoziţie
out verb
Romanian
out adverb
Romanian