Traducere engleză-română pentru "to be due to"

EN

"to be due to" română traducere

EN

to be due to {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be due to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
Defrişarea se datorează parţial construcţiei de drumuri şi linii de cale ferată.
EnglishDue to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
Din cauza situaţiei din regiune, preşedinţia avea un spaţiu de manevră limitat.
EnglishIt is simply due to the fact that the Member States are largely opposed to it.
Acest lucru se datorează faptului că statele membre sunt în mare măsură împotrivă.
EnglishMany people are under the impression that the vote is not due to start until 19.30.
Multe persoane au impresia că votul nu urmează să înceapă mai devreme de ora 19.30.
EnglishResolutions have been submitted that are due to be put to the vote tomorrow.
Au fost prezentate rezoluții care sunt programate să fie supuse la vot mâine.
EnglishTerrorism develops because there is instability due to internal conflicts.
Terorismul se dezvoltă ca urmare a instabilităţii cauzate de conflictele interne.
EnglishIt is often the case that a problem is impossible to address due to a lack of money.
Deseori este cazul că o problemă este imposibil de abordat din cauza lipsei de bani.
EnglishIt is a combination, and that is also very much due to the fact of the economic crisis.
Este o combinaţie, iar acest lucru se datorează în mare parte crizei economice.
EnglishIt is easy to criticise but we have to give credit where credit is due.
Este uşor să critici, dar trebuie să recunoaştem meritele acolo unde este cazul.
EnglishAs the third of these urgent matters, we are due to discuss the situation in Azerbaijan.
A treia dintre aceste probleme urgente este dezbaterea situaţiei din Azerbaidjan.
EnglishFrom tomorrow, when we are due to make the final decisions, we will expect real results.
De mâine, când va trebui să luăm deciziile finale, vom aștepta rezultate reale.
English. - Due to a conflict of interest, I abstained from all votes.
în scris - Din cauza unui conflict de interese, m-am abţinut de la toate voturile.
EnglishEvery day, 12 patients die in the EU due to a lack of compatible donors.
În fiecare zi, 12 pacienţi mor în UE din cauza unei lipse de donatori compatibili.
EnglishWe have the undisputed potential due to weather and location in the Atlantic.
Deţinem un potenţial irefutabil datorită climatului şi poziţiei geografice din Atlantic.
EnglishHow many people could apply for compensation due to delays in proceedings?
Câte persoane ar putea solicita daune din cauza întârzierilor din cadrul procedurilor?
EnglishHere too, the rules still leave plenty of room for variation, due to:
Şi în acest caz, reglementările sunt suficient de flexibile încât să ţină cont de:
EnglishThe Commission expects due process and non-selective application of the law.
Comisia așteaptă un proces echitabil și o aplicare neselectivă a legii.
EnglishA transitional government in charge of preparing for elections is due to be put in place.
Urmează să fie instituit un guvern de tranziție însărcinat cu pregătirea alegerilor.
EnglishPart of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
O parte din acestea se datorează erorilor şi omisiunilor; o parte fraudelor şi delapidărilor.
EnglishMr Hans-Peter Martin has asked for the floor due to personal allusions.
Dl Hans-Peter Martin a cerut să ia cuvântul ca urmare a aluziilor personale.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

due substantiv
due adjectiv
to prepoziţie