Traducere engleză-română pentru "to be elaborated"

EN

"to be elaborated" română traducere

EN

to be elaborated {verb}

volume_up
to be elaborated (dar şi: to work out)

Exemple de folosire pentru "to be elaborated" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis needs to be elaborated and an appropriate proposal tabled.
Această propunere trebuie să fie elaborat și prezentată în mod corespunzător.
EnglishMr President, I would like to address two issues mentioned by the rapporteur, but not elaborated upon.
Dle preşedinte, aş dori să mă refer la două probleme menţionate de către raportor, dar care nu au fost dezvoltate.
EnglishMr President, the earlier references to the so-called evidence about Himalayan glaciers need to be elaborated on.
Domnule preşedinte, trimiterile anterioare la aşa-numitele dovezi privind gheţarii din Himalaya trebuie detaliate.
EnglishNaturally, the details relating to not downgrading the level of security within the Schengen area should be elaborated.
Desigur, ar trebui elaborate detaliile legate de diminuarea nivelului de securitate în cadrul spaţiului Schengen.
EnglishSpecific and targeted action has been elaborated on in a synergic way between the Commission and the Member States and the Presidency.
Comisia, statele membre şi Preşedinţia au colaborat pentru elaborarea unor măsuri specifice şi precise.
EnglishWe have elaborated a common European Union standard in the field of minority rights, and this is an absolute must.
Am elaborat un standard comun al Uniunii Europene în domeniul drepturilor minorităţilor, iar acesta reprezintă un imperativ absolut.
EnglishOne European socialist speaker referred to the protection of common European values, and elaborated on his position to that end.
Un vorbitor socialist european s-a referit la protejarea valorilor europene comune și și-a construit poziția în acest sens.
EnglishI also took note of the motion for a resolution on the Horn of Africa that has been elaborated partly in the context of this visit.
Am luat notă, de asemenea, despre propunerea de rezoluţie privind Cornului Africii, care a fost elaborată parţial în contextul acestei vizite.
EnglishThe arrangement of higher duties during peak hours, compensated for during off-peak hours, is now much better elaborated than in the Council position.
Stabilirea taxelor mai ridicate pentru orele de vârf, care să compenseze intervalul din afara orelor de vârf, este mult mai bine elaborată acum decât în poziția Consiliului.
EnglishI shall end with one particular proposal that the Commission elaborated, very much related to this issue, but also to the general economic crisis that we face.
Voi încheia cu o anumită propunere elaborată de Comisie, care este în mare măsură legată de această chestiune, dar şi de criza economică generală cu care ne confruntăm.
EnglishThe trouble with our 'Strategies' is that, once elaborated, we become obsessed with implementation, thus neglecting the need to revisit and adjust them regularly.
Problema strategiilor noastre este că, odată elaborate, devenim obsedaţi cu punerea lor în aplicare, neglijând astfel necesitatea de a le reconsidera şi ajusta periodic.
EnglishThere have, of course, been earlier Trios, but this is the first to have elaborated a coordinated programme and, equally, the first under the Lisbon Treaty.
Desigur, au mai existat şi înainte astfel de triouri, însă acesta este primul care a elaborat un program coordonat şi, de asemenea, primul după adoptarea Tratatului de la Lisabona.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie
Mai multe cuvinte
English
  • to be elaborated

În dicționarul român-italian vei găsi mai multe traduceri.