Traducere engleză-română pentru "to be enlightened"

EN

"to be enlightened" română traducere

EN

to be enlightened {verb}

volume_up
to be enlightened (dar şi: to build, to build up, to edify, to erect)

Exemple de folosire pentru "to be enlightened" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSo there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.
Turcia are, aşadar, un interes propriu pentru a acţiona în această privinţă.
EnglishI am not the only one who would like to be enlightened on this matter.
Nu sunt singurul care ar dori să fie lămurit în această chestiune.
EnglishIt is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Este modul în care oamenii erudiţi comunică între ei şi se exprimă.
EnglishWe cannot forget that an informed and enlightened public contributes to increasing Europe's potential.
Nu trebuie să uităm că un public informat şi în cunoştinţă de cauză contribuie la creşterea potenţialului Europei.
EnglishThis would allow citizens to make an enlightened choice, which means that we cannot mislead anyone.
Cetăţenii ar putea în acest fel să aleagă în cunoştinţă de cauză, deci nu putem invoca o eventuală inducere în eroare.
EnglishProviding consumers with sufficient information so that they can make an enlightened choice is a completely natural step.
Informarea adecvată a consumatorului pentru a alege produse în cunoștință de cauză este ceva absolut normal.
EnglishThis is the way forward, with enlightened employers recognising women's strengths and promoting their economic well-being.
Aceasta este calea către viitor: cu angajatori înţelepţi care să recunoască aptitudinile femeilor şi care să le ajute în vederea prosperităţii economice.
EnglishI confess that I do not feel more enlightened by being told that the money will come from wherever it is, without saying exactly where it is.
Mărturisesc că nu mă simt mai luminat dacă mi se spune că banii vin de unde există, fără a mi se spune cu exactitate unde anume există.
EnglishThe European Union and European legislation must not lag behind what enlightened banks and bankers in Europe believe to be necessary.
Uniunea Europeană şi legislaţia europeană nu trebuie să întârzie acest demers, pe care băncile şi bancherii emancipaţi din Europa îl consideră necesar.
EnglishIf that happens, which I hope it will, I think all the credit will have to go to the Commissioner and Doris Pack for their enlightened approach.
Dacă se va întâmpla acest lucru, ceea ce și sper, cred că întregul merit va fi al doamnei comisar și al doamnei Doris Pack pentru abordarea lor iluminată.
EnglishI think that it is in all our interests to have well-informed consumers who can make an enlightened decision to reduce their energy consumption.
Eu cred că avem cu toţii interesul să avem un consumator bine informat, care să poată lua o decizie pentru reducerea consumului de energie în cunoştinţă de cauză.
EnglishThis disgusting murder of a dedicated and enlightened public servant was sparked by his advocacy of reforming Pakistan's draconian blasphemy laws.
Asasinarea dezgustătoare a unui funcţionar public dedicat şi luminat a fost determinată de susţinea de către acesta a reformării legilor pakistaneze draconice referitoare la blasfemie.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

enlightened adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie