Traducere engleză-română pentru "to be equipped"

EN

"to be equipped" română traducere

EN

to be equipped {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be equipped" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe will be better equipped to deal with the major issues that we face.
În acest fel vom putea aborda mai eficient problemele majore cu care ne confruntăm.
EnglishWe must now ensure that we are better equipped next time the crisis strikes.
Trebuie să ne asigurăm acum că vom fi mai bine pregătiţi data viitoare când va lovi criza.
EnglishSince 2005, several ERTMS equipped lines have been put into service.
13 - Începând cu 2005, numeroase linii echipate cu ERTMS au fost date în funcţiune.
EnglishSince 2005, several ERTMS equipped lines have been put into service.
Din 2005, au fost puse în funcţiune mai multe linii echipate cu ERTMS.
EnglishThe question is whether our financial sector is equipped to cope with severe weather.
Întrebarea este dacă sectorul nostru financiar este echipat pentru a face față vremii nefavorabile.
EnglishA decisive factor, for example, will be how the single points of contact are equipped.
De exemplu, un factor decisiv va fi dotarea ghişeelor unice.
EnglishIt is not a case of replacing armies with private security firms equipped with the weapons of war.
Nu este cazul să înlocuim armatele cu firme de securitate privată echipate cu armele războiului.
EnglishEuropeans have to be equipped for today’s job market.
Europenii trebuie să fie bine echipaţi pentru actuala piaţă a muncii.
EnglishMake sure that the people who do the job are equipped to do that job.
Să ne asigurăm că oamenii care îndeplinesc această sarcină sunt dotați în mod corespunzător pentru aceasta.
EnglishNot all LifeCam models are equipped with these features.
Nu toate modelele de camere web LifeCam au aceste caracteristici.
EnglishFor the systems to work, trains and lines must therefore be equipped with a compatible system.
Pentru ca sistemele să funcţioneze, trenurile şi liniile trebuie să fie echipate cu un sistem compatibil.
EnglishNot all LifeCam models are equipped with all features.
Nu toate modelele de camere web LifeCam au toate caracteristicile.
EnglishAs far as solidarity is concerned, we are never fully prepared or equipped with excellent plans.
În ceea ce priveşte solidaritatea, nu suntem niciodată complet pregătiţi sau echipaţi cu planuri excelente.
EnglishMany mobile PCs are equipped with more than one battery.
Multe PC-uri mobile sunt echipate cu mai multe baterii.
EnglishThe Thalys, for example, has to be equipped with seven different national systems to run in four countries.
Thalys, de exemplu, trebuie să fie echipat cu şapte sisteme naţionale diferite pentru a circula în patru ţări.
EnglishIt bears little resemblance to democracy, and still less to a social Europe that is equipped to face the future.
Are puține asemănări cu democrația, și cu atât mai puțin cu o Europă socială pregătită să înfrunte viitorul.
EnglishHowever, if we succeed with VIS and SIS II, we will have equipped Europe with the most effective system in the world.
Cu toate acestea, dacă reuşim cu VIS şi cu SIS II, vom echipa astfel Europa cu cel mai eficient sistem din lume.
EnglishEurope will be better equipped to move forward and answer the strategic challenges facing Europe today.
Graţie acestui tratat, Europa va fi pregătită să meargă mai departe şi să facă faţă provocărilor cu care se confruntă în prezent.
EnglishHowever, the EIB needs to be better equipped.
EnglishNearly all computers today come equipped with a CD or DVD drive, usually located on the front of the system unit.
Aproape toate computerele de astăzi vin echipate cu o unitate CD sau DVD, amplasată de obicei în fața unității de sistem.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

equipped adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie