Traducere engleză-română pentru "to be evidenced"

EN

"to be evidenced" română traducere

RO

Exemple de folosire pentru "to be evidenced" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is evidenced by the speeches of its Director in this Parliament.
Acest lucru este evidențiat de discursurile pe care directorul agenției le-a ținut în acest Parlament.
EnglishThe Union represents cowardly imperialism, as evidenced by its belated response to the situation in Tunisia.
Uniunea reprezintă în mod laş imperialismul, aşa cum demonstrează răspunsul său tardiv referitor la situaţia din Tunisia.
EnglishThank you very much, Mr Grosch, for a speech that has already received the support evidenced by the applause of your fellow Members.
Dle Grosch, vă mulţumesc foarte mult pentru un discurs care a primit deja sprijin evidenţiat prin aplauzele colegilor dumneavoastră.
EnglishCroatia also seems to be prepared to deal with its past, as evidenced, for example, by the support for returning war refugees.
De asemenea, Croația pare să fie pregătită să se confrunte cu trecutul său, de exemplu prin sprijinirea întoarcerii refugiaților de război.
EnglishCroatia should be congratulated for its efforts to stamp out corruption, as evidenced by the arrest of former Prime Minister Sanader.
Croația ar trebui să fie felicitată pentru eforturile sale de a elimina corupția, după cum reiese din arestarea fostului prim-ministru Sanader.
EnglishSignificant shifts in regional relations in the Western Balkans, evidenced most of all by the relationship between Serbia and Croatia, have been achieved.
S-au schimbat semnificativ relaţiile inter-regionale în Balcanii de Vest, lucru evidenţiat cel mai bine de relaţiile dintre Serbia şi Croaţia.
EnglishThis is evidenced by the guidelines you have set out, including today, in one of the most animated speeches I have yet heard from you.
Stau drept dovadă orientările pe care le-aţi prezentat, chiar şi astăzi, într-unul dintre cele mai însufleţite discursuri pe care le-am auzit de la dumneavoastră.
EnglishThe scramble for sovereign claims and Arctic mineral resources, as evidenced by the melodramatic planting of the Russian flag on the sea bed, must be rejected.
Lupta pentru pretenţiile de suveranitate şi resursele minerale din zona arctică, evidenţiată prin arborarea melodramatică a drapelului rus pe fundul mării, trebuie respinsă.
English. - Madam President, Serbia's progress towards EU membership is gathering pace, and rightly so, as evidenced by the excellent Kacin report.
în numele Grupului ECR. - Dnă preşedintă, asistăm la accelerarea progresului Serbiei către aderarea la UE, şi pe bună dreptate, după cum evidenţiază raportul excelent al dlui Kacin.
EnglishI would like to thank Parliament for its incredibly constructive approach during these rather lengthy negotiations, as evidenced by the debate that we have just had.
Aş dori să mulţumesc Parlamentului pentru abordarea sa incredibil de constructivă în timpul acestor negocieri destul de îndelungate, după cum reiese din dezbaterea pe care tocmai am avut-o.
EnglishThe European Parliament is delighted to state that relations between the EU and Morocco are excellent, as evidenced by the adoption of the joint document establishing the advanced status of Morocco.
Parlamentul European constată cu satisfacţie că relaţiile dintre UE şi Maroc sunt excelente, după cum reiese din adoptarea documentului comun de atribuire a statutului privilegiat pentru Maroc.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie