Traducere engleză-română pentru "to be exhausted"

EN

"to be exhausted" română traducere

EN

to be exhausted {verb}

volume_up
On the one hand, the EUR 700 billion rescue package will soon be exhausted and may also drag the EU's net contributors into ruin.
Pe de o parte, pachetul de salvare de 700 de miliarde de euro se va epuiza în curând și există riscul să ruineze contribuabilii neți ai UE.

Exemple de folosire pentru "to be exhausted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishI do not know whether we have exhausted all the possibilities open to us in this legislation.
Nu ştiu dacă am epuizat toate posibilităţile pe care ni le oferă această legislaţie.
EnglishHowever we say it, we are in a situation where the Multiannual Financial Framework is becoming exhausted.
Oricum am spune, ne aflăm într-o situaţie în care cadrul financiar multianual a ajuns la limită.
EnglishAccording to media reports, humanitarian organisations' food supplies have almost been exhausted.
Conform informaţiilor din presă, rezervele de alimente ale organizaţiilor umanitare sunt aproape epuizate.
EnglishRomania has emerged from the flooding exhausted, not only economically and environmentally, but also in social terms.
România a ieşit din inundaţii epuizată, nu doar în termeni economici şi ecologici, dar şi sociali.
EnglishEverything must be done so that the war lasts as long as possible in order that both sides become exhausted.
Totul trebuie făcut în aşa fel încât războiul să dureze cât mai mult, pentru ca ambele părţi să fie epuizate.
EnglishWe also know that Greece has introduced severe austerity measures to the point at which it has exhausted its citizens.
Ştim, de asemenea, că Grecia a introdus măsuri de austeritate atât de severe încât şi-a epuizat cetăţenii.
EnglishAt the same time, we know that the cheapest energy is energy which has not been exhausted, and so we need to be rational.
În acelaşi timp, ştim că energia cea mai ieftină este cea care nu a fost epuizată, deci trebuie să fim raţionali.
EnglishWe closed the fishery early: immediately when, according to our own calculations, the overall Community quota was exhausted.
Am închis pescuitul devreme: imediat ce, ca urmare a calculelor noastre, cota generală a Comunităţii a fost epuizată.
EnglishThe list of speakers has been exhausted.
EnglishAs the peripheral regions created as a result of successive processes of enlargement are exhausted, it is necessary to create others.
Pe măsură ce regiunile create ca urmare a proceselor succesive de extindere se epuizează, este necesar să se creeze altele.
EnglishIt is important to emphasise that this option will be available after national legal protection instruments have been exhausted.
Este important să subliniem faptul că această soluţie va fi disponibilă după ce se epuizează instrumentele juridice naţionale de protecţie.
EnglishOn the one hand, the EUR 700 billion rescue package will soon be exhausted and may also drag the EU's net contributors into ruin.
Pe de o parte, pachetul de salvare de 700 de miliarde de euro se va epuiza în curând și există riscul să ruineze contribuabilii neți ai UE.
EnglishInternational adoption can only be considered as an alternative after all the measures for arranging a national adoption have been exhausted.
Adopția internațională poate fi considerată numai ca un mijloc alternativ, după ce au fost epuizate măsurile de adopție la nivel național.
EnglishHowever, the potential for economic cooperation is far from exhausted and I welcome the negotiations in relation to the CETA.
Potenţialul cooperării economice nu a fost însă nici pe departe epuizat, astfel că salut negocierile legate de CETA (acordul economic şi comercial complet).
EnglishUnder the current economic and political circumstances, resources will simply be exhausted, and the anticipated damage to the environment will occur.
În situația economică și politică actuală, resursele vor fi pur și simplu epuizate, iar distrugerea anticipată a mediului va avea loc.
EnglishWe have spent everything, we have exhausted our treasuries, we have exhausted our credit, and now the House comes along and says that we need to spend more.
Am cheltuit totul, ne-am epuizat trezoreriile, am epuizat creditul, iar acum Parlamentul spune că trebuie să cheltuim mai mult.
EnglishIt is essential to the financial system, which will find a new market in innovation as the classic manufacturing model becomes exhausted.
Este esențială pentru sistemul financiar, care va beneficia de o piață nouă prin inovare, pe măsură ce modelul de producție clasic va deveni perimat.
EnglishThey allow the Ombudsman to point out cases of blatant bad administration when all means of resolving disputes have been exhausted.
Acestea îi permit Ombudsmanului să clarifice cazurile evidente de administrare defectuoasă, atunci când toate metodele de soluționare a litigiilor au eșuat.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

exhausted adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
to become exhausted verb
Romanian
be off interjecţie