Traducere engleză-română pentru "to be false to"

EN

"to be false to" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be false to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English2. false information and defamation should be matters of criminal liability;
2. informațiile false și defăimările trebuie să facă obiectul răspunderii penale;
EnglishHe was charged with weakening national sentiments and spreading false news.
A fost acuzat de pierderea sentimentelor naționale și răspândirea de știri false.
EnglishSeveral high profile cases of false or erroneous data transmissions happened recently.
Recent, s-au înregistrat mai multe cazuri de transmitere de date false sau eronate.
EnglishIf that is so, how will they control the working time of the 'false' self-employed?
Dacă aşa stau lucrurile, cum vor controla timpul de lucru al "falşilor” liber profesionişti?
EnglishI regret that there have been many false claims about this legislation.
Regret faptul că au existat afirmaţii false legate de această legislaţie.
EnglishThis leaves a serious problem: who is self-employed and who is a 'false' self-employed person?
Aceasta ridică o problemă gravă: cine este şi cine nu este liber-profesionist?
EnglishThe average income is an indicator based on implausible, if not downright false, figures.
Venitul mediu este un indicator bazat pe cifre neverosimile, dacă nu false în întregime.
EnglishThey suffered with low interest rates, a false boom and a massive bust.
Au înregistrat rate scăzute ale dobânzii, un boom fals și un eșec masiv.
EnglishFirst of all, let us get rid of some false ideas, particularly those concerning Greece.
În primul rând, să scăpăm de anumite idei false, în special de cele referitoare la Grecia.
EnglishHowever, it did combine correct scientific data and false polemics.
În orice caz, a combinat informaţii ştiinţifice corecte cu polemici false.
EnglishFurthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.
În plus, acest fals optimism ne direcţionează către soluţii greşite.
EnglishThese reports are verified by reviewers and false warnings are corrected quickly.
Aceste rapoarte sunt verificate de către examinatori, iar avertismentele false sunt corectate rapid.
EnglishWe must be aware of this, so that we do not arouse false hopes.
Trebuie să ţinem seama de aceasta, ca să nu dăm naştere unor speranţe false.
EnglishThe only thing that worries me is this false sense of security.
Singurul lucru care mă îngrijorează este acest sentiment fals de siguranță.
EnglishUnfortunately, this is one way in which false information is spread through the media.
Din păcate, acesta e felul în care se răspândesc informațiile false prin mijloacele de informare.
EnglishThe idea that we could export without importing is completely false and contradictory to the facts.
Ideea că am putea exporta fără a importa este absolut falsă şi nu corespunde cu realitatea.
EnglishThis false promise that is being sold to parents costs money.
Această promisiune falsă care este vândută părinților costă bani.
EnglishExtending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
Prelungirea concediului de maternitate la 20 de săptămâni cu plata integrală a salariului este un lucru înșelător.
EnglishUnfortunately, the debate on the budget had a false start.
Din păcate, dezbaterea privind bugetul a început pe picior greșit.
EnglishWe should not raise false hopes or create misunderstandings.
Nu trebuie să ne facem speranţe false sau să creăm neînţelegeri.