Traducere engleză-română pentru "to be financed"

EN

"to be financed" română traducere

EN

to be financed {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be financed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTherefore, such vitally important projects should be financed with EU funds.
De aceea, astfel de proiecte esenţiale trebuie finanţate din fonduri comunitare.
EnglishThe European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
Parlamentul European trebuie să susțină o PAC puternică, echitabilă și bine finanțată.
EnglishIt is clear that the way EU costs are financed should be fully transparent.
Fără îndoială, modul de finanţare a costurilor UE trebuie să fie complet transparent.
EnglishThe treaty states that the EU budget must be financed from own resources.
Tratatul prevede că bugetul UE trebuie să fie finanțat din resurse proprii.
EnglishIrrespective of other income, the budget is to be financed solely from own resources.
Independent de alt venit, bugetul trebuie să fie finanţat exclusiv din resurse proprii.
EnglishUntil now, the programme has been financed exclusively by the Community budget.
Până acum, programul a fost finanţat exclusiv din bugetul comunitar.
EnglishThe Bank is itself financed through bonds which are guaranteed by the EU Member States.
Banca este finanțată prin obligațiuni garantate de statele membre ale UE.
EnglishUnfortunately, the documents do not explain how these investments are to be financed.
Din păcate, documentele nu explică modul în care aceste investiții urmează să fie finanțate.
EnglishThis plan attracted strong support last year, but it was not fully financed in 2009.
Acest plan a atras o susţinere puternică anul trecut, însă nu a fost complet finanţat în 2009.
EnglishI am talking about the more stringent measures, which should be financed by the Member States.
Mă refer la măsurile mai stringente, care trebuie finanţate de către statele membre.
EnglishRegional cooperation financed by the Commission is part of this acquis.
Cooperarea regională finanţată de Comisie face parte din acest acquis.
EnglishThe budget headings which appear to be under-financed are easy to detect.
Rubricile bugetare care par a fi subfinanţate sunt uşor de detectat.
EnglishOnly those projects that may be financed by private funding are managed differently.
Doar acele proiecte care ar putea fi finanţate din fonduri private sunt gestionate în mod diferit.
EnglishAnother example is the Agency for Fundamental Rights, created and financed by the Commission.
Un alt exemplu este Agenția pentru Drepturi Fundamentale, creată și finanțată de Comisie.
EnglishCurrently, 80% of it is financed by transfers from national budgets.
În prezent, 80 % din acesta reprezintă finanțări prin transferuri de la bugetele naționale.
EnglishSo, if security is provided partially, it is financed by the European Union.
Prin urmare, dacă securitatea este asigurată parţial, ea este finanţată de către Uniunea Europeană.
EnglishThe conference will be based on the results of the EU-financed project on Welfare Quality.
Conferinţa se va baza pe rezultatele proiectului privind calitatea bunăstării, finanţat de UE.
EnglishWhat we have financed until now is the preparatory phase of the projects which are released.
Ceea ce am finanţat până în prezent este faza de pregătire a proiectelor care sunt autorizate.
EnglishAccording to the rules, half of that amount was then to be financed by the Community.
În conformitate cu dispozițiile legale, jumătate din această sumă urma să fie finanţată de Comunitate.
EnglishThe public has financed the rescue packages for the major banks.
Publicul a finanţat pachetele de salvare pentru principalele bănci.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie