Traducere engleză-română pentru "to be forgotten"

EN

"to be forgotten" română traducere

EN

to be forgotten {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be forgotten" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
După cum s-a menţionat ieri, Bosnia şi Herţegovina şi Albania nu vor fi uitate.
EnglishWe have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
Nu am uitat cele șapte solicitări adoptate în perioada precedentă de sesiune.
EnglishWe have not forgotten about victims' rights to psychological assistance and legal aid.
Nu am uitat de drepturile victimelor la asistență psihologică și ajutor juridic.
EnglishThe special circumstances of the outermost regions must not be forgotten.
Nu trebuie să fie uitate circumstanțele speciale ale regiunilor ultraperiferice.
EnglishIt should not be forgotten, though, that innovation can come from any EU citizen.
Totuși, nu ar trebui uitat faptul că inovarea poate veni de la oricare cetățean european.
EnglishWhen considering the most recent escalations, this should not be forgotten.
Având în vedere recentele escaladări ale conflictelor, acest lucru nu ar trebui uitat.
EnglishNow, I suppose, with the trappings of power, that has all been forgotten!
Presupun că acum, în mrejele puterii, toate aceste lucruri au fost uitate!
EnglishMoreover, the ethical reasons for this decision must not be forgotten.
Mai mult, motivele etice care stau la baza acestei decizii nu trebuie să fie uitate.
EnglishI would like reassurance, then, that they will not be forgotten in the discussion.
Prin urmare, aș dori să am garanția că nu vor fi omiși din discuție.
EnglishIn this debate, we have very often forgotten that Georgia has just finished fighting a war.
În această dezbatere, am uitat adesea că Georgia tocmai a încheiat un război.
EnglishLet us therefore do everything possible to ensure that they are not forgotten.
Deci haideţi să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că acestea nu sunt uitate.
EnglishThey risk being forgotten and that is something we have to be very much aware of.
Aceştia riscă să fie uitaţi, iar acesta este un lucru de care trebuie să fim foarte conştienţi.
EnglishThe indicators that will measure the progress of the 2020 strategy cannot be forgotten either.
Nu pot fi uitați nici indicatorii care vor măsura progresul strategiei Europa 2020.
EnglishHowever, I think some politicians have forgotten what CSR stands for.
Cu toate acestea, consider că unii politicieni au uitat ce reprezintă RSI.
EnglishI would like to remind those who have forgotten that the Tibetan uprising began on 10 March.
Aş dori să le amintesc celor care au uitat, că revolta tibetană a început la 10 martie.
EnglishNinthly, it requires policies of remembrance so that the victims are not forgotten.
În al nouălea rând, aceasta necesită să nu fie uitate politicile privind comemorarea victimelor.
EnglishClearly, the 2008 war and the inhumane policy towards civilians are intended to be forgotten.
În mod clar, războiul din 2008 şi politica inumană faţă de civili vor fi date uitării.
EnglishIn case we have forgotten, the agency was one of the components of the first Erika package.
În cazul în care s-a uitat, agenţia a fost una dintre componentele primului pachet Erika.
EnglishThose crimes must never be forgotten and we must honour the victims.
Aceste crime nu trebuie uitate niciodată şi trebuie să onorăm victimele.
EnglishAnd, of course, in all of this I have not forgotten all the other issues.
Și, desigur, în acest proces nu am uitat toate celelalte chestiuni.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
never to be forgotten adjectiv
Romanian
be off interjecţie
not forgotten adjectiv
Romanian