Traducere engleză-română pentru "to be formed"

EN

"to be formed" română traducere

EN

to be formed {verb}

volume_up
Recognition means that there must be free competition so that new parties with new issues and new faces can be formed in Europe.
Recunoașterea înseamnă că trebuie să existe o concurență liberă astfel încât în Europa să se poată forma partide noi cu subiecte noi și cu compoziții noi.
It should be realised that during the Cold War, the Danube formed the frontier between East and West, in what was then Czechoslovakia, for example.
Trebuie să realizăm că în timpul Războiului Rece Dunărea a reprezentat frontiera dintre Est şi Vest în ceea ce pe atunci forma Cehoslovacia, de pildă.
to be formed (dar şi: to constitute)
It certainly is strange that in Europe in 2009 a new government can be formed which does not have a single woman among the 14 ministers making up the administration.
Cu siguranţă, în Europa anului 2009, este ciudat faptul că se poate constitui un nou guvern care să nu numere nici măcar o femeie printre cei 14 miniştri ai săi.

Exemple de folosire pentru "to be formed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAfter independence in 1958, firm ties were formed with the Soviet Union.
După independenţa din 1958, s-au format legături strânse cu Uniunea Sovietică.
EnglishThis has formed the basis of the Commission's work during the last four years.
Acestea au stat la baza activităţii Comisiei în ultimii patru ani.
EnglishIn the weeks and months to come, we will see a new administration being formed in Kiev.
În săptămânile şi lunile care urmează, vom vedea formându-se la Kiev o nouă administraţie.
EnglishFollowing the previous elections, in 2007, it took nine months for a government to be formed.
După alegerile anterioare, în 2007, formarea unui guvern a durat nouă luni.
EnglishWe have to be brutally honest and remember why the EU was formed: it was to build peace.
Trebuie să fim foarte corecţi şi să ne amintim de ce s-a format UE: pentru a instaura pacea.
EnglishThe European Union is formed on the basis of the solidarity principle.
Uniunea Europeană este formată pe baza principiului de solidaritate.
EnglishOur atmosphere is formed in such a way that there are two different layers that protect us.
Atmosfera noastră este astfel formată încât există două straturi diferite care ne protejează.
EnglishThey thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen Area.
Aceste state au format, aşadar, o zonă fără frontiere interne cunoscută sub denumirea de spaţiu Schengen.
EnglishTwelve years ago a coalition of the willing was formed in Kyoto.
Acum doisprezece ani s-a înfiinţat la Kyoto o coaliţie voluntară.
EnglishIn reality, the plans have not been implemented and we still do not have fully formed structures.
În realitate, planurile nu au fost puse în aplicare și încă nu avem structuri complet formate.
EnglishIn the UK, a group has been formed to support the FTT.
În Regatul Unit, s-a format un grup pentru a susține taxa pe tranzacțiile financiare.
EnglishOur recently adopted strategy formed part of the Council's conclusions last November.
Strategia noastră recent adoptată a făcut parte din concluziile Consiliului din luna noiembrie, anul trecut.
EnglishThese considerations have formed the basis for Amendment 34.
Aceste considerente au stat la baza propunerii amendamentului 34.
EnglishIt is easy to forget the unique level of trust between the States that formed the basis of its creation.
Este uşor să uităm nivelul unic de încredere dintre state care a constituit baza creării sale.
EnglishAnd praise ring in the heavens, for Spandau Ballet have re-formed!
Şi slavă Domnului că trupa Spandau Ballet s-a reunit!
EnglishAn EEIG does not necessarily have to be formed with capital.
Un GEIE nu trebuie neapărat să fie format cu un capital.
EnglishIn this context, I would like to talk briefly about two points which formed the subject of this debate.
În acest context, aş dori să vorbesc pe scurt despre două aspecte care au format subiectul acestei dezbateri.
EnglishThus, the euro is a construction formed with the intention of creating much greater economic unification in Europe.
Astfel, moneda euro este creată în vederea asigurării unei unificări economice sporite în Europa.
EnglishIt earned Parliament's sympathy in a decision-making procedure in which Parliament formed its own opinion.
A câştigat simpatia Parlamentului în procedura de luare a deciziei, în care Parlamentul şi-a format propria opinie.
EnglishWe will be monitoring very closely how the new government, still to be formed, will take reforms forward.
Vom monitoriza foarte îndeaproape modul în care noul guvern, care trebuie încă să fie format, va continua reformele.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie