Exemple de folosire pentru "to be founded" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI want a united and social Europe, founded on a conquering, ambitious Europe.
Doresc o Europă unită și socială, bazată pe o Europă ambițioasă, învingătoare.
EnglishThe Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
La baza spaţiului Schengen şi a cooperării stă Acordul Schengen din 1985.
EnglishSolidarity and adaptability must be the principles on which it is founded.
Principiile care trebuie să stea la baza ei sunt solidaritatea şi adaptabilitatea.
EnglishBoth these phenomena are incompatible with the principles upon which the EU is founded.
Ambele fenomene sunt incompatibile cu principiile pe care se fundamentează UE.
EnglishAll of these factors, duly founded on this report, influenced my vote in favour.
Toți acești factori bazați pe acest raport mi-au influențat votul în favoarea raportului.
EnglishSince it was founded in 1957, the EU has grown from 6 member countries to 27 .
De la crearea sa, în 1957, UE s-a extins de la 6 la 27 de state membre .
EnglishOur treaties are founded on the principles of human rights and fairness.
Tratatele noastre se bazează pe principiile drepturilor omului şi pe corectitudine.
EnglishThe Civil Society Forum, founded as part of the Eastern Partnership, is a good start.
Forumul Societății Civile, fondat ca parte a Parteneriatului Estic, este un început bun.
EnglishFounded in 681, Bulgaria is one of the oldest states in Europe.
Statul bulgar, fondat în anul 681, este unul dintre cele mai vechi din Europa.
EnglishOur position must therefore be principled and founded on values.
Așadar, poziția noastră trebuie să fie principială și întemeiată pe valori.
EnglishHowever, we cannot stop fighting for the values on which the European Union is founded.
Cu toate acestea, nu putem înceta să luptăm pentru valorile care stau la baza Uniunii Europene.
EnglishA modern Russian economy must be founded on the reliable principles of the rule of law.
O economie rusă modernă trebuie să se bazeze pe principiile de încredere ale statului de drept.
EnglishIf I remember correctly, both organisations were founded in 1975.
Dacă îmi aduc bine aminte, ambele organizații au fost înființate în 1975.
EnglishLast year Refoundation split, and the breakaway party founded its own newspaper, L'Altro.
Anul trecut Reînnoirea s-a scindat, iar partidul dizident şi-a înfiinţat propriul ziar, L'Altro.
EnglishThey have also founded a Covenant of Mayors' Office for coordination and promotion.
De asemenea, au înfiinţat un Birou pentru Pactului Primarilor pentru acţiuni de coordonare şi promovare.
EnglishThe European Union itself is founded on the very values of democracy and human rights.
Uniunea Europeană însăşi se bazează tocmai pe aceste valori ale democraţiei şi ale drepturilor omului.
EnglishJobbik's representatives can only support a European Union founded on national traditions.
Reprezentaţii lui Jobbik nu pot sprijini decât o Uniune Europeană construită pe tradiţii naţionale.
EnglishI think that they are all very justified and well-founded.
Cred că toate amendamentele sunt foarte bine justificate şi fundamentate.
EnglishIf the complaint is legally well-founded, the Competition Council will order an investigation.
Acesta va dispune efectuarea unei investigații în cazul în care plângerea este întemeiată legal.
EnglishECHA was founded in 2007 and is based in Helsinki, Finland.
ECHA a fost înfiinţată în 2007 şi are sediul la Helsinki, în Finlanda.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie
well founded adjectiv
Romanian