Traducere engleză-română pentru "to be free"

EN

"to be free" română traducere

EN

to be free {verb}

volume_up
to be free
I would therefore like to know as specifically as possible when we will be able to have this text, as Parliament is going to adopt the recast now and will therefore be free to examine this new text.
Prin urmare aş dori să ştiu cât mai precis când vom putea dispune de acest text, deoarece Parlamentul va adopta acum reformarea şi, prin urmare, va fi liber să examineze acest text nou.

Exemple de folosire pentru "to be free" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
Un alt aspect important este acela că avantajele liberului schimb sunt reciproce.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Evident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
EnglishWe have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
Există o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
EnglishThere is not enough free disk space to store the edited picture on your computer.
Nu este suficient spațiu-disc liber pentru stocarea imaginii editate pe computer.
EnglishI am particularly happy to see long-awaited progress towards a free trade area.
Mă bucur mai ales să văd progresele mult așteptate spre o zonă de liber schimb.
EnglishSo, from the belly of the Euro beast, I urge the people of Iceland: stay free!
Prin urmare, din burta fiarei euro, îi spun poporului islandez: rămâneţi liberi!
EnglishFinland's industrial free trade agreement with the Communities enters into force.
Intră în vigoare acordul industrial de liber schimb dintre Finlanda şi Comunităţi.
EnglishFree trade agreements are signed in Brussels with Estonia, Latvia and Lithuania.
La Bruxelles sunt semnate acorduri de liber schimb cu Estonia, Letonia şi Lituania.
EnglishI do not believe that politicians in the EU should set prices on the free market.
Nu cred că politicienii din UE ar trebui să stabilească preţurile pe piaţa liberă.
EnglishIt is very important that the three countries are now given visa-free travel.
Este foarte important că cele trei ţări beneficiază acum de călătorii fără viză.
EnglishThe Pencil and Brush can be used to make completely random, free-form shapes.
Creionul și Pensula se pot utiliza pentru a crea forme libere, complet aleatoare.
EnglishThe Court of Auditors found the payments as a whole to be free from material error.
Curtea de Conturi a constatat că plățile în ansamblu nu conțin erori materiale.
EnglishThe Pencil and Brushes can be used to make completely random, free-form shapes.
Creionul și Pensulele se pot utiliza pentru a crea forme libere, complet aleatoare.
EnglishThe free movement of professionals has already been adopted in Directive 2005/36/EC.
Libera circulaţie a lucrătorilor a fost deja adoptată prin Directiva 2005/36/CE.
EnglishThe EU cannot promote free trade while protecting its own agricultural market.
UE nu poate promova comerţul liber şi să îşi protejezetotodată piaţa agricolă.
EnglishFacilitating visa-free travel cannot be regarded simply as a technical issue.
Facilitarea călătoriei fără viză nu poate fi privită doar ca un aspect pur tehnic.
EnglishIt is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
Este un subiect delicat, deoarece pune la îndoială noțiunea liberei circulații și...
EnglishIn the ranking produced by Freedom House, Azerbaijan has the status of 'Not Free'.
În ierarhia stabilită de Freedom House, Azerbaidjanul are statutul "nu este liber”.
EnglishEgypt's Constitution provides for freedom of belief and free practice of religion.
Constituţia Egiptului prevede libertatea credinţei şi libera practică a religiilor.
EnglishThe first, allegedly free, elections in the autumn of this year are a total farce.
Primele presupuse alegeri libere, din toamna acestui an, sunt o farsă totală.