Traducere engleză-română pentru "to be frightened"

EN

"to be frightened" română traducere

EN

to be frightened {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be frightened" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU is frightened out of its wits that we may give a series of wrong answers.
UE este speriată de moarte că am putea da o serie de răspunsuri greșite.
EnglishNor should you be frightened of discussing fiscal policy - it is not prohibited.
De asemenea, nu trebuie să vă fie teamă să discutaţi politica fiscală - acest lucru nu este interzis.
EnglishWe are frightened by corruption and its entanglement with politics.
Ne sperie corupția și amestecul acesteia în politică.
EnglishWe should not be frightened of it, because, if we are frightened of it, there is something wrong.
Nu trebuie să ne fie teamă de aceasta, pentru că, dacă ne este teamă, atunci înseamnă că ceva nu este în regulă.
EnglishOne of the priority actions is to reassure the population frightened by this disease, which is unknown in the country.
Una dintre acțiunile prioritare este calmarea populației speriată de această boală, care este necunoscută în țară.
EnglishGovernments are frightened to confront it because of political correctness and the economic power of some Islamic countries.
Guvernele se tem să o înfrunte din motive de corectitudine politică şi din cauza puterii economice a unor ţări islamice.
EnglishUnfortunately, in the current crisis situation, the banks do not want to lend money to enterprises because they are frightened of risk.
Din nefericire, în această situaţie de criză, băncile nu vor să împrumute bani întreprinderilor pentru că se tem de riscuri.
EnglishOn the European side, it has been common to be in awe of the size, population and military might of Russia and frightened of Russian expansionism.
În ceea ce privește Europa, nu de puține ori s-a simțit intimidată de dimensiunea, populația și puterea militară a Rusiei și înspăimântată de expansiunea rusească.
EnglishThat is normal; we should not be frightened, ladies and gentlemen, to speak at European level of politics with a capital P, and we have to be honest with ourselves.
Este normal; nu ar trebui să ne temem, doamnelor şi domnilor, să vorbim la nivel european de politică cu P mare şi trebuie să fim cinstiţi cu noi înşine.
EnglishIn the absence of proper anti-discrimination laws, people living with HIV are often too frightened to come forward for help because of fear of stigma.
În absenţa unor legi relevante împotriva discriminării, persoanelor infectate cu virusul HIV le este de multe ori teamă să ceară ajutor, de teamă că vor fi stigmatizate.
EnglishWe know that consumers and small businesses are frightened of instigating proceedings because of concern about long drawn-out processes and, in particular, high costs.
Ştim că întreprinderilor mici şi consumatorilor le este frică să introducă acţiuni în justiţie din cauza proceselor lungi şi, în special, din cauza costurilor mari.
EnglishA large wave of integration into Europe has made indigenous people frightened that they will be a minority in their own country and that immigrants will not adopt the local language and culture.
Valul mare de integrare în Uniunea Europeană a speriat populaţia locală care a crezut că va deveni o minoritate în propria ţară şi că imigranţii nu vor adopta limba şi cultura locale.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

frightened adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie