Traducere engleză-română pentru "to be gained"

EN

"to be gained" română traducere

EN

to be gained {verb}

volume_up
Competitiveness is gained by investing in qualifications, research, excellence and major infrastructure.
Competitivitatea se câștigă prin investiții în calificări, cercetare, excelență și infrastructură majoră.
Therefore no extra euros will be gained from it, and what is more, companies will be able to choose, anyway.
Prin urmare, nu se vor câștiga euro în plus de pe urma sa și, în plus, companiile vor avea oricum posibilitatea de a alege.

Exemple de folosire pentru "to be gained" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe action taken by the government has gained recognition in international markets.
Măsurile luate de guvern şi-au câştigat recunoaşterea pe pieţele internaţionale.
EnglishAnd you have gained a good many important improvements from the Council.
Și ați beneficiat de foarte multe îmbunătățiri importante din partea Consiliului.
EnglishThe initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.
Experienţa iniţială dobândită în ultimele două luni dă naştere multor îndoieli.
EnglishThey have gained billions of euros thanks to European climate policy.
Acestea au câștigat miliarde de euro datorită politicii europene privind clima.
EnglishWe should ask ourselves, honestly, what have they actually gained so far?
Ar trebui să ne întrebăm, în mod sincer, ce au avut de câştigat până acum?
EnglishIf we do, we will be trampling over all the social standards we gained previously.
Dacă vom face acest lucru, vom călca în picioare toate standardele sociale dobândite anterior.
EnglishThey saw the advantages to be gained from joint European research.
Ştiau ce avantaje pot apărea prin reunirea cercetării europene sub o umbrelă comună.
EnglishAs a result of this process, the EU has gained in strength, diversity and cultural richness.
În urma acestui proces, UE şi-a consolidat puterea, diversitatea şi bogăţia culturală.
EnglishThe Republic of Cyprus gained its independence from Britain in 1960.
Republica Cipru și-a câștigat independența față de Regatul Unit în 1960.
EnglishParliament has gained the right to nominate two of the members of the administrative board.
Parlamentul a obţinut dreptul de a desemna doi dintre membrii consiliului de administraţie.
EnglishPrime Minister, you personally have done a good job and gained a great deal of respect.
Domnule prim-ministru, personal aţi avut o activitate de succes şi v-aţi bucurat de mult respect.
EnglishThe problem showed itself in fact when the new countries gained accession.
Problema a apărut, de fapt, atunci când au aderat noile ţări.
EnglishWe must build on and learn from the experience we have gained.
Trebuie să construim şi să învăţăm din experienţa pe care am câştigat-o.
EnglishThese issues need to be reassessed in the light of the experience we have gained in recent years.
Aceste probleme trebuie să fie reevaluate prin prisma experienței acumulate în ultimii ani.
EnglishDuring this time, the European Parliament has gained in experience, strength and cultural richness.
În acest timp, Parlamentul European a câştigat în experienţă, putere şi bogăţie culturală.
EnglishThe analysis of the mistakes made and experience gained must continue.
Trebuie să analizăm în continuare greşelile pe care le-am făcut şi experienţa pe care am dobândit-o.
EnglishThis House has been poorer for her absence, but the Swedish Presidency has certainly gained from it.
Parlamentul a fost mai sărac fără domnia sa, dar preşedinţia suedeză cu siguranţă a câştigat.
EnglishWe have already gained plenty of experience in terms of helping SMEs become international.
Am câştigat deja suficientă experienţă în ceea ce priveşte sprijinirea IMM-urilor să devină internaţionale.
EnglishHowever, the European Union recently gained 12 new Member States.
Însă, între timp, UE cuprinde încă 12 noi state membre.
EnglishYoung people who have gained an education in another Member State most often stay and work there.
Tinerii care au primit educație într-un alt stat membru sunt adesea obligați să rămână și să lucreze acolo.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie