Traducere engleză-română pentru "to be gathered"

EN

"to be gathered" română traducere

EN

to be gathered {verb}

volume_up
to be gathered

Exemple de folosire pentru "to be gathered" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBased on the evidence gathered, the Commission will decide the details of its legal proposal.
Comisia va decide detaliile propunerii legislative pe baza rezultatelor obținute.
EnglishThe gathered cotton is then shipped to Vietnam, where it is processed.
Bumbacul recoltat este livrat ulterior în Vietnam, unde este prelucrat.
EnglishWe are analysing the feedback we gathered from the recent online public consultation.
Analizăm reacţiile obţinute prin consultarea online a publicului.
EnglishWe gathered data on the release of radioactive caesium throughout the EU following the accident.
Am adunat informații despre emanațiile de cesiu radioactiv în UE în urma accidentului.
EnglishHundreds of thousands have gathered in each rally across the country.
Sute de mii de oameni participă la demonstrații în toată țara.
EnglishAs I said in my introduction, you will have gathered that what I left until last was the crucial issue.
După cum am spus în introducerea mea, ați înțeles că ceea ce am lăsat la final este problema crucială.
EnglishLadies and gentlemen, we have gathered here today to discuss European coordination of aid for Haiti.
Doamnelor şi domnilor, ne-am reunit astăzi ca să discutăm coordonarea europeană a ajutorului pentru Haiti.
EnglishAre we already forgetting the SWIFT case, involving the transmission of data gathered by the US authorities?
Uităm deja cazul SWIFT, care a implicat transmiterea datelor colectate de către autorităţile americane?
EnglishIn making this speech, I do not intend, as you will have gathered, to return to making judgments on mere intent.
Prin acest discurs, nu intenţionez, după cum probabil aţi înţeles, să mă întorc la critici pentru simple intenţii.
EnglishFive thousand people have gathered in the square.
EnglishGame gathered in the woods must not be used.
EnglishI believe that it is extremely important for us to protect the confidential nature of the commercial information which is gathered.
Consider că este foarte important să asigurăm confidenţialitatea informaţiilor comerciale colectate.
EnglishAfter all, risk assessments can be carried out on the basis of the data gathered to enable the right decisions to be made.
La urma urmei, analizele de risc pot fi realizate pe baza datelor colectate în vederea luării deciziilor corecte.
EnglishAccording to information the Commission gathered from the Member States, this is the only way to deal with the issue.
Potrivit informaţiilor pe care Comisia le-a obţinut de la statele membre, aceasta este singura cale de a aborda problema.
EnglishIn so far as we, gathered here, can change our methods, the attitude of all Europeans will likewise gradually change'.
În măsura în care noi, cei reuniți aici, ne putem schimba metodele, atitudinea tuturor europenilor se va schimba, de asemenea, treptat.”
EnglishIt used to be that this data was gathered for commercial purposes, but today, it can be of good service in the fight against crime.
Înainte, aceste date erau culese în scopuri comerciale, însă astăzi pot fi de mare folos în lupta împotriva criminalităţii.
EnglishEverything you need to know is gathered together in this chapter, where you can find information on education and related subjects.
Tot ce ai nevoie să ştii este strâns în acest capitol, unde poţi găsi informaţii despre educaţie şi subiecte legate de aceasta.
EnglishWith this system, more and more personal data can be gathered together, and for reasons of which the validity is subject to interpretation.
Cu ajutorul acestui sistem, pot fi adunate din ce în ce mai multe date, din motive a căror validitate este interpretabilă.
EnglishLast month, world leaders gathered at the United Nations summit meeting on the Millennium Development Goals in New York.
Luna trecută, lideri din întreaga lume s-au adunat la summitul Națiunilor Unite privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului de la New York.
EnglishI am sure that with the experience gathered from this project, the innovative financing tools can be used in other areas as well.
Sunt sigur că, grație experienței obținute cu acest proiect, se vor putea utiliza instrumentele inovatoare de finanțare și în alte domenii.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

gathered adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
to to be gathered verb
Romanian
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie