Traducere engleză-română pentru "to be given"

EN

"to be given" română traducere

RO
EN

to be given {verb}

volume_up
to be given (dar şi: to tend to, to aspire)
Given the need for the vehicle density of some states to catch up, it will instead tend to increase slightly - however efficient we make it.
Având în vedere necesitatea ca densitatea vehiculelor din unele state să ajungă din urmă, cererea de petrol va tinde spre o uşoară creştere - indiferent de cât de eficient îl folosim.

Exemple de folosire pentru "to be given" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Kosovo Albanians were given the opportunity for a European-style solution.
Albanezilor kosovari li s-a dat ocazia favorabilă unei soluţii în stil european.
EnglishThis is particularly the case given the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Aşa stau lucrurile, dată fiind intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
EnglishI think that with these amendments it has now been given the appropriate wording.
Cred că, datorită acestor amendamente, acesta are în prezent formularea adecvată.
EnglishThese issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
Aceste aspecte trebuie clarificate înainte de a se acorda un nou mandat Comisiei.
EnglishIt is very important that the three countries are now given visa-free travel.
Este foarte important că cele trei ţări beneficiază acum de călătorii fără viză.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
În cazul de față, am votat împotriva ridicării imunității domnului Thomas Deutsch.
EnglishGiven that situation, I would say that the very best result has been achieved.
Având în vedere această situație, aș spune că s-a obținut cel mai bun rezultat.
EnglishHowever, I am of course grateful to the Presidency for having given its support.
Cu toate acestea, sunt, bineînţeles, recunoscător preşedinţiei pentru susţinerea sa.
EnglishIt is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
Este oferit fără remuneraţie, cu generozitate, în mod liber şi fără condiţionări.
EnglishSo at least thank us for having given you the opportunity to present your programme.
Aşa că cel puţin mulţumiţi-ne că v-am oferit ocazia să vă prezentaţi programul.
EnglishThe current economic and financial crisis has given a new dimension to globalisation.
Criza economică şi financiară actuală a conferit o nouă dimensiune globalizării.
EnglishThe use of agricultural varieties specific to given regions must be promoted.
Trebuie promovată utilizarea de varietăţi agricole specifice anumitor regiuni.
EnglishGiven the opinions that have been presented, I cannot understand these arguments.
Având în vedere avizele care au fost prezentate, nu pot să înțeleg aceste argumente.
EnglishIn this proposal, the social dimension, social cohesion, is given top billing.
În cadrul acestei propuneri, dimensiunea socială, coeziunea socială are prioritate.
EnglishOr, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Dacă, însă, decizia se bazează pe dovezi, cred că ar fi trebuit să le primim şi noi.
EnglishThat is putting it mildly, given the obvious facts of what we are experiencing.
Este o afirmaţie minimală, având în vedere faptele evidente la care asistăm.
EnglishGiven that education is considered to offer the best way of combating obesity:
Sunt de părere că educaţia reprezintă cea mai bună soluţie în combaterea obezităţii.
EnglishThe Danube must be given a higher priority within the Community's policies.
Dunărea trebuie să capete o mai mare prioritate în cadrul politicilor comunitare.
EnglishAt last, someone has given some thought to what is referred to as regional policy.
În sfârșit cineva s-a gândit la ceea ce se înțelege prin politica regională.
EnglishThe next step is for the citizens of the EU to be given the citizens' initiative.
Următorul pas este ca cetățenii Uniunii Europene să primească inițiativa cetățenilor.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

given verb
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie