Traducere engleză-română pentru "to be glued"

EN

"to be glued" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be glued" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn Copenhagen, the eyes of the international public will be glued on its ruling class.
La Copenhaga, ochii publicului internaţional vor fi aţintiţi asupra clasei conducătoare.
EnglishGlued meat is meat which is glued together and sold as a high-quality product.
Carnea combinată este carnea care este unită şi comercializată ca un produs de înaltă calitate.
EnglishWhy does the world have its eyes glued to Barack Obama?
De ce are lumea ochii aţintiţi asupra lui Barack Obama?
EnglishConsumers who want a steak must be given a steak and not a piece of meat that has been glued together.
Consumatorii care doresc un cotlet trebuie să primească un cotlet şi nu o bucată de carne care a fost obţinută prin lipire.
EnglishToday, we had to vote on glued meat.
Astăzi, a trebuit să votăm cu privire la carnea combinată.
EnglishOne final remark about glued ham.
EnglishWe do not want glued meat in Europe.
EnglishAlthough not in itself a health hazard, parading individual pieces of glued together meat as a single piece of ham does constitute consumer fraud.
Deşi nu este în sine un pericol pentru sănătate, prezentarea bucăţilor individuale de carne lipite ca o singură bucată de şuncă reprezintă o înşelare a consumatorului.
EnglishIf the use of 'meat glue' became very widespread, it would be difficult for consumers to differentiate between real meat and pieces of meat that have been glued together.
Dacă utilizarea "lipiciului pentru carne” a devenit foarte răspândită, ar fi dificil pentru consumatori să facă diferenţa dintre carnea reală şi bucăţile de carne care au fost lipite.
EnglishWe are debating meat glued together with thrombin and we are debating driving times for self-employed drivers, as if the major problems of the Union will solve themselves.
Dezbatem despre carnea încleiată cu trombină şi dezbatem asupra timpilor de condus al şoferilor liber profesionişti, ca şi cum problemele majore ale Uniunii Europene se vor rezolva de la sine.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie