Traducere engleză-română pentru "to be going to"

EN

"to be going to" română traducere

EN

to be going to {verb}

volume_up
to be going to (dar şi: to go up to)
Bulgaria's Prime Minister and Slovakia's Prime Minister are going to Moscow and Kiev to negotiate.
Prim Ministrul Bulgariei şi cel al Slovaciei vor merge la Moscova şi la Kiev pentru negocieri.
We are going to go to the Council next week and try to have a first mandate about this negotiation.
Săptămâna viitoare vom merge la Consiliu pentru a încerca să obținem un prim mandat pentru această negociere.

Exemple de folosire pentru "to be going to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDoes that indicate that the Commission itself does not even know what is going on?
Este aceasta o indicaţie a faptului că nici măcar Comisia nu ştie ce se petrece?
EnglishEurope is going through its worst economic crisis since the Second World War.
Europa trece prin cea mai grea criză economică de după Al Doilea Război Mondial.
EnglishIt is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
Nu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.
EnglishWomen are going to have not only the babies to look after, but also the elderly.
Femeile nu vor trebui să îngrijească doar copiii, ci și persoanele în vârstă.
EnglishTest your network connection after each step before going on to the next step.
Testați conexiunea la rețea după fiecare pas, înainte să treceți la pasul următor.
EnglishLatvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
În lipsa asistenţei financiare externe, Letonia ar fi riscat să ajungă la faliment.
EnglishThe Europe 2020 strategy is going in the opposite direction of such a claim.
Strategia Europa 2020 se îndreaptă în direcția opusă unei astfel de revendicări.
EnglishAs I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.
Așa cum am spus în introducerea mea, voi prezenta o comunicare privind sportul.
EnglishIt is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
Articolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
EnglishThat is, I know, what the new Commission is going to strive to achieve with us.
Ştiu că este ceea ce noua Comisie se va strădui să realizeze împreună cu noi.
EnglishI welcome the Swedish Presidency's active role in getting the strategy going.
Salut rolul activ al Preşedinţiei suedeze în punerea în aplicare a strategiei.
EnglishHow much longer are we going to go on transforming private debt into public debt?
Cât timp vom mai continua să transformăm datoria privată în datorie publică?
EnglishThe question, therefore, that arises here is, what are we in Europe going to do?
Așadar, în aceste condiții, apare întrebarea ce are de gând să facă Europa?
EnglishA crucial aspect of what is going on is that the demand is coming from within.
Un aspect esențial în ceea ce se întâmplă este faptul că cererea vine din interior.
EnglishIt is never going to be a pleasant exercise, but if you wait it will cost us dearly.
Nu va fi niciodată un exercițiu plăcut însă, dacă vom aștepta, ne va costa scump.
EnglishIntensive work on the package of six proposals is going on in the trialogue.
În cadrul trialogului continuă munca intensă asupra pachetului de șase propuneri.
EnglishWhat is being said is that either it is global or it is not going to exist.
Ceea ce se afirmă aici este că ori se aplică la nivel mondial, ori nu va exista.
EnglishWe in the European Parliament are going to monitor these elections closely.
Noi, cei din Parlamentul European, vom monitoriza îndeaproape această situaţie.
EnglishI am going home in the middle of the night to be there from early morning.
La miezul nopţii mă voi îndrepta spre casă, pentru a fi acolo dimineața devreme.
EnglishParliament is going to demand this on behalf of all the workers of Opel Europe.
Parlamentul va solicita acest lucru în numele tuturor lucrătorilor de la Opel Europa.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

going substantiv
Romanian
going adjectiv
Romanian
to prepoziţie