Traducere engleză-română pentru "to be guilty of"

EN

"to be guilty of" română traducere

EN

to be guilty of {verb}

volume_up
to be guilty of
If this report is true, then Lord Kinnock would be guilty of treason.
Dacă acest raport este adevărat, atunci Lord Kinnock ar fi vinovat de trădare.

Exemple de folosire pentru "to be guilty of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI believe that not only Mladić but also the other guilty parties must stand trial.
Consider că nu numai Mladić, ci şi celelalte părţi vinovate trebuie să fie judecaţi.
EnglishIn January 2010 Mr Orlov and Memorial were found guilty, and we did not say a thing.
În ianuarie 2010, dl Orlov și Memorial au fost condamnați, iar noi nu am spus nimic.
EnglishThose guilty of murders and abductions are neither tracked down nor punished.
Persoanele care se fac vinovate de crime şi răpiri nu sunt nici găsite, nici pedepsite.
EnglishMeanwhile, you have spoken about bringing the guilty parties to justice.
Între timp, ați vorbit despre aducerea în fața instanței a părților vinovate.
EnglishWe are not here to decide whether these people are guilty or innocent.
Nu suntem aici pentru a decide dacă aceste persoane sunt vinovate sau nevinovate.
EnglishI repeat: not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy!
Repet: nu au fost judecaţi în Italia toţi cei vinovaţi de atacuri teroriste!
EnglishThe country's security services are guilty of violence against ordinary people.
Serviciile de securitate ale țării se fac vinovate de violență împotriva oamenilor de rând.
EnglishIf this report is true, then Lord Kinnock would be guilty of treason.
Dacă acest raport este adevărat, atunci Lord Kinnock ar fi vinovat de trădare.
EnglishTerrorism must be condemned and those guilty of this crime must be punished without exception.
Terorismul trebuie condamnat, iar cei vinovați trebuie pedepsiți, fără excepție.
EnglishIndependent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Trebuie întreprinse investigații independente pentru a-i aduce pe vinovați în fața justiției.
EnglishWe are not here to find out whether Cesare Battisti is guilty or not guilty.
Nu suntem aici să aflăm dacă Cesare Battisti este vinovat sau nu.
EnglishIn this conflict, it is not just a question of innocents on one side and guilty on the other.
În acest conflict, nu este vorba doar de inocenți pe de o parte și vinovați pe de alta.
EnglishThe responsibility of the guilty should be no less than if they were drug dealers.
Responsabilitatea celor în culpă nu ar trebui să fie mai mică decât cea a traficanților de droguri.
EnglishThe only thing they are guilty of is following the same religion as Europeans and Americans.
Singurul lucru de care se fac vinovați este că au aceeași religie ca europenii și americanii.
EnglishThose guilty must be found, prosecuted and punished in accordance with international law.
Cei vinovați trebuie găsiți, urmăriți penal și pedepsiți în conformitate cu dreptul internațional.
EnglishHowever, I also know that not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy.
Totuşi, ştiu, de asemenea, că nu au fost judecaţi în Italia toţi cei vinovaţi de atacuri teroriste.
EnglishI think it seems that we are now looking for the guilty in the wrong place.
Mi se pare că impresia pe care o lăsăm este aceea că noi căutăm vinovaţii în locul în care nu trebuie.
EnglishIf they are found guilty, they should serve their sentence in a prison in the United States.
Dacă sunt găsiţi vinovaţi, ar trebui să îşi ispăşească pedeapsa într-o închisoare din Statele Unite.
EnglishWe are guilty of failing in our legal duty to rescue.
Suntem vinovaţi de faptul că nu ne-am respectat datoria legală de a salva.
EnglishI do not know whether they are guilty, but that plot did not succeed.
Nu ştiu dacă sunt vinovaţi, dar acel complot nu a reuşit.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

guilty adjectiv
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian