Traducere engleză-română pentru "to be healthy"

EN

"to be healthy" română traducere

EN

to be healthy {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be healthy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is why it is important for us to have a healthy euro and a healthy euro area.
Din acest motiv, este important să avem o monedă euro și o zonă euro sănătoase.
EnglishIt also brings advantages for children in terms of their healthy development.
Acest lucru aduce de asemenea avantaje pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor.
EnglishYou must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
Trebuie să garantaţi că acest stoc gestionat în comun va rămâne sănătos în viitor.
EnglishThis approach will guarantee a healthy economic environment for private entities.
Această abordare va garanta un mediu economic sănătos pentru actorii privaţi.
EnglishIt was a very informative event entitled 'Prescription for a healthy planet'.
A fost un eveniment plin de informaţii intitulat "Reţetă pentru o planetă sănătoasă".
EnglishI think there is a healthy political core in Haiti and we should believe in it.
Cred că în Haiti există un centru politic sănătos şi cred că ar trebui să credem în el.
EnglishIt is vital that we bequeath a healthy environment to future generations.
Este esențial să lăsăm moștenire un mediu sănătos pentru generațiile viitoare.
EnglishA healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Un sistem bancar sănătos este o condiție prealabilă pentru o redresare economică durabilă.
EnglishWe must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
De asemenea, trebuie să subliniem în ce măsură o politică fiscală sănătoasă este importantă.
EnglishI myself know what it is like to have a healthy child become disabled.
Eu însămi ştiu ce înseamnă ca un copil sănătos să fie afectat de un handicap.
Englishif we want healthy consumers, we need to provide them with European foods.
dacă dorim consumatori sănătoşi, trebuie să le oferim alimente europene.
EnglishThe citizens must be healthy and educated and must have work.
Cetăţenii trebuie să fie sănătoşi şi educaţi şi trebuie să aibă locuri de muncă.
EnglishThis is a matter of advocating life and advocating a healthy life.
Este vorba despre susţinerea vieţii şi de susţinerea unei vieţi sănătoase.
EnglishIt is stating the obvious to say that 'safe and healthy foods' are desirable.
Este evident că "alimentele sigure şi sănătoase” sunt de dorit.
EnglishThey are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
Acestea reprezintă temelia pe care se construieşte o piaţă a muncii sănătoasă, dinamică şi sigură.
EnglishOnly if the economy is healthy can we invest in the environment.
Nu putem investi în domeniul mediului decât dacă economia este sănătoasă.
EnglishI hope that we can achieve a large majority in plenary in support of this healthy compromise.
Sper că vom putea obţine o mare majoritate în plen, în favoarea acestui compromis sănătos.
EnglishI harbour a very healthy scepticism about its implementation.
Manifest un scepticism întemeiat în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acesteia.
EnglishCompetition is essential for the healthy functioning of the economy.
Concurenţa este esenţială pentru funcţionarea sănătoasă a economiei.
EnglishA plant passport attached to a young tree indicates that it was grown under healthy conditions.
Un paşaport ataşat unei plante semnifică faptul că aceasta a crescut în condiţii sănătoase.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

healthy adjectiv
healthy substantiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie