Traducere engleză-română pentru "to be heard"

EN

"to be heard" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be heard" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
În prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
EnglishWe have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Am auzit expresii de solidaritate și de compasiune, precum și oferte de ajutor.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we have now heard a great deal.
Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, am ascultat destule lucruri.
EnglishIt is not going to produce reports merely to be heard, as was the case until now.
Nu va produce rapoarte doar pentru a fi auzit, aşa cum a fost cazul până acum.
EnglishToday we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
Astăzi am auzit ce propune dl Brown şi ce ar trebui să fie pe ordinea de zi.
EnglishI will now turn to the anti-European tones that have just been heard in this House.
Mă voi adresa acum vocilor antieuropene care tocmai s-au auzit în acest parlament.
EnglishFirst, as we have heard, the Libyan opposition does not want foreign intervention.
În primul rând, după cum am auzit, opoziția libiană nu dorește intervenție străină.
EnglishI have not heard of information technology being used as a strategic factor before.
Nu am auzit despre folosirea tehnologiei informației ca factor strategic până acum.
EnglishMoreover, what I have heard from some fellow Members here is deeply worrying.
Mai mult, ceea ce am auzit aici de la unii colegi deputați este foarte îngrijorător.
EnglishI have not heard about the protection of these people that we have to receive.
Nu am auzit vorbindu-se despre protecția acestor oameni pe care trebuie să îi primim.
EnglishTherefore, the united voice of 58% of Europe's citizens is making itself heard again.
Astfel, vocea unitară a celor 58% dintre cetăţenii europeni se face din nou auzită.
EnglishIt is important that this declaration is in the protocol and has been heard.
Este important că această declarație să fie în protocol și să fie ascultată.
EnglishMr Farage, it is the Commission's prerogative and you have had the chance to be heard.
Dle Farage, acesta este dreptul Comisiei și ați avut șansa de a vă face auzit.
EnglishWe have just heard about not creating one thing to the financial detriment of another.
Tocmai am aflat despre a nu crea un lucru în detrimentul financiar al altuia.
EnglishNeither have we heard anything about the famous progressive equality policy.
La fel, nu am auzit nimic despre faimoasa politică de egalitate progresivă.
EnglishWe have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Am auzit discuţii despre trimiterea unui ambasador care să ne reprezinte peste hotare.
EnglishThe statements I have just heard are, regrettably, far from reassuring.
Declaraţiile pe care le-am auzit sunt, din păcate, departe de a fi liniştitoare.
EnglishAs we have heard, overall, there has been a reduction in the number of errors being made.
După cum am auzit, în mare, a existat o reducere a numărului de erori efectuate.
EnglishIt is therefore very important that the voice of the ordinary citizen is heard.
Este, prin urmare, extrem de important ca vocea cetățeanului obișnuit să se facă auzită.
EnglishIn your submission I heard nothing about a review of neighbourhood policy.
În prezentarea dvs. nu am auzit nimic despre o revizuire a politicii de vecinătate.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
to take to heard verb
Romanian
be off interjecţie