Traducere engleză-română pentru "to be hurt"

EN

"to be hurt" română traducere

EN

to be hurt {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be hurt" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSuch an approach would, in fact, only hurt the people of Belarus.
De fapt, o astfel de abordare nu ar face decât să afecteze populaţia din Belarus.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Din acest motiv recentul bail-out UE-FMI a afectat tare poporul irlandez.
EnglishThere is evidence that there have been accidents and people have been hurt.
Există dovezi că au avut loc accidente şi că oameni au fost răniţi.
EnglishAny delay will hurt the interests of European citizens.
Orice întârziere va afecta interesele cetăţenilor europeni.
EnglishA 10% hit during times of ongoing capital stress would just hurt borrowers and businesses, not banks.
Un procent de 10% în momente de stres continuu asupra capitalului ar afecta debitorii şi afacerile, nu băncile.
EnglishAs her leg started to hurt, she went to see a doctor.
Din cauza durerii, s-a hotărât să consulte un medic.
EnglishThey are now seeking to avenge their hurt interests.
Acestea caută acum să își răzbune interesele rănite.
EnglishThe failures of those banks have brought on a crisis which continues to severely hurt citizens around the world.
Disfuncționalitățile acestor bănci au determinat o criză care îi afectează în continuare în mare măsură pe cetățenii din întreaga lume.
EnglishIt will not hurt for once.
EnglishThere were a couple of speakers who said that maternity leave of 20 weeks would hurt women's chances in the labour market.
Au existat mai mulţi vorbitori care au spus că concediul de maternitate de 20 de săptămâni ar lovi în şansele femeilor de pe piaţa muncii.
EnglishThat is why I was hurt to see European farmers spreading milk all over the fields in a situation where we are facing starvation problems globally.
De aceea m-a mâhnit gestul agricultorilor europeni de a împrăştia laptele pe câmpuri, în contextul în care omenirea se confruntă cu foametea.
EnglishOf course it hurt many innocent and compliant producers and butchers and so on: 90% or more of products were not contaminated at all.
Desigur, acest lucru a prejudiciat mulţi producători şi măcelari nevinovaţi, care nu au încălcat legea. 90% din produse sau chiar mai mult nu erau deloc contaminate.
EnglishThose who carry inside them the hurt of having been abandoned are entitled to grow up in a happy environment with people who can offer them a new life.
Cei care păstrează în sufletul lor durerea de a fi fost abandonați au dreptul să crească într-un mediu fericit, cu oameni care le pot oferi o nouă viață.
EnglishOn the one hand, the European Union needs a policy towards Iran and it needs to impose sanctions that will hurt the main representatives of the regime.
Pe de o parte, UE are nevoie de o politică în raport cu Iranul și trebuie să impună sancțiuni care îi vor afecta pe reprezentanții principali ai regimului.
EnglishThis is especially important for developing countries, which are very badly hurt because of the current recession and the slowing-down of world trade.
Acest lucru este important în special pentru ţările în curs de dezvoltare, care au fost grav afectate de recesiunea actuală şi de încetinirea comerţului mondial.
EnglishThis would hurt Italian regions to the benefit of regions in the new Member States which, with the recent enlargement, have already received a huge share of funding.
Acest lucru va afecta regiunile italiene în beneficiul regiunilor din noile state membre, care, odată cu recenta extindere, au primit deja o cotă mare de finanţare.
EnglishThe strongest message must go out to the Ugandan Government - including a review of aid, although, of course, we do not want to hurt ordinary Ugandans.
Mesajul cel mai puternic trebuie să vizeze guvernul din Uganda - inclusiv prin revizuirea ajutorului acordat, deși nu dorim, desigur, să le facem rău cetățenilor obișnuiți din Uganda.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

hurt substantiv
to hurt verb
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
to get hurt verb
Romanian
be off interjecţie