Traducere engleză-română pentru "to be idle"

EN

"to be idle" română traducere

EN

to be idle {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be idle" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThousands of vehicles are standing idle because there are no jobs for them.
Mii de vehicule stau pe loc din cauză că nu există comenzi pentru ele.
EnglishI believe that we should not remain idle on this transit issue.
Consider că nu ar trebui să rămânem pasivi în această chestiune a tranzitului.
EnglishI should, however, like to clarify the fact that in the meantime, the Commission has not been idle.
Totuși, aș dori să precizez faptul că, între timp, Comisia nu a rămas pasivă.
EnglishBetter power consumption when your computer screen is idle for a long time.
Consum mai bun de energie atunci când ecranul computerului este în inactivitate o perioadă mai mare de timp.
EnglishThis will not happen if our Union keeps idle in one place.
Acest lucru nu se va realiza dacă Uniunea noastră nu acţionează.
EnglishWe cannot of course stand idle in the face of events on the other side of the Mediterranean.
Bineînțeles, nu putem rămâne nepăsători în fața evenimentelor care au loc de cealaltă parte a Mediteranei.
EnglishThis is why we are asking the European Commission to abandon its convenient position of idle introspection.
De aceea, solicităm Comisiei Europene să-şi abandoneze poziţia comodă de introspecţie inactivă.
EnglishOffers full performance when you need it, but conserves power when the computer is idle.
Oferă performanţe complete atunci când aveţi nevoie, dar economiseşte energie atunci când computerul nu este utilizat.
EnglishPlayer is running and your computer has been idle (no mouse or keyboard input) for 10 minutes.
Player se execută, iar computerul este inactiv (nu s-au efectuat intrări de la mouse sau tastatură) de 10 minute.
EnglishIt is time to replace idle talking by real work.
Este timpul să înlocuim vorbăria inutilă cu muncă adevărată.
EnglishI would like to once again thank all the shadow rapporteurs for their collaboration, and that is not idle praise.
Aş dori să mulţumesc încă o dată tuturor raportorilor alternativi pentru colaborarea acestora; şi nu este o simplă laudă.
EnglishScheduled scans are turned on by default and configured to run weekly at 2 a.m. when the system is likely idle.
Scanările programate sunt activate implicit și sunt configurate să se execute săptămânal, la ora 02:00, când programul este inactiv.
EnglishWe have not been idle in recent weeks.
EnglishIn Idle time before hanging up, click the arrows to set the amount of idle time before hanging up a connection.
În Timp inactivitate înaintea suspendării, faceți clic pe săgeți pentru a seta durata de inactivitate înainte de suspendarea conexiunii.
EnglishOffers full performance and display brightness when you need it, but conserves power when the computer is idle.
Oferă performanțe complete și afișează luminozitatea atunci când aveți nevoie, dar economisește energie atunci când computerul nu este utilizat.
EnglishThis motion for a resolution is idle talk designed to make people forget that Parliament can only accept or reject.
Prezenta propunere de rezoluție este o pălăvrăgeală destinată să facă oamenii să uite că Parlamentul nu poate decât să accepte sau să respingă.
EnglishOffers full performance and display brightness when you need it, but conserves power when the computer is idle.
Oferă o performanță completă și o luminozitate completă a ecranului atunci când vă trebuie, însă conservă energia atunci când computerul este inactiv.
EnglishWhile the United States spends trillions of dollars on security, we in Europe are slow or idle in developing our own strategy.
În timp ce Statele Unite cheltuiesc trilioane de dolari pentru securitate, în Europa elaborarea unei strategii proprii stagnează sau are loc foarte lent.
EnglishTo ensure that this is not an idle notion, I think that we must put our trust in the local authorities and elected representatives of those cities.
Pentru ca acest concept să nu fie unul gol, consider că trebuie să acordăm încredere autorităților locale, reprezentanților aleși ai acelor orașe.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

idle adjectiv
idle substantiv
to idle verb
to lie idle verb
be careful! interjecţie
bone idle
Romanian
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie