Traducere engleză-română pentru "to be impaired"

EN

"to be impaired" română traducere

EN

to be impaired {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be impaired" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have now created insurance schemes and other schemes to deal with the impaired assets.
Am creat acum scheme de asigurare şi alte scheme pentru activele depreciate.
EnglishWithout that perspective, our efforts will be significantly impaired.
Fără această perspectivă, eforturile noastre vor fi semnificativ diminuate.
EnglishAs Finns and Nordic people, we are worried that consumer protection might be impaired.
În calitate de finlandezi și nordici, suntem îngrijorați că protecția consumatorului ar putea avea de suferit.
EnglishSuch a view debases the already seriously impaired confidence in the European Union's cohesion policy.
O astfel de viziune depreciază încrederea deja afectată puternic în politica de coeziune a Uniunii Europene.
EnglishAn impaired professional risks putting patients' health at risk and, in the most extreme cases, can cause death.
Un angajat incompetent pune în pericol sănătatea pacienţilor şi, în cazuri extreme, poate provoca decese.
EnglishG20 Finance Ministers discussed at length the treatment of impaired assets less than two weeks ago.
Miniştrii de finanţe ai G20 au discutat pe larg cu privire la tratarea activelor depreciate în urmă cu mai puţin de două săptămâni.
EnglishTake the case of impaired assets: clearly, without cleaning the banking system, credit will not flow back to the economy.
Să luăm exemplul activelor depreciate: în mod clar, fără curăţarea sistemul bancar, creditul nu va curge înapoi în economie.
EnglishWe have to deal, in particular, with the 'impaired assets' held by banks, since these discourage them from resuming lending.
Trebuie să ne ocupăm, în special, de "activele depreciate” ale băncilor, deoarece acestea le descurajează să reia împrumuturile.
EnglishIn particular, they deal with the use of ITS for the safety of users, as for example in the case of intelligent signs for the visually impaired.
În special, se ocupă de utilizarea ITS pentru siguranţa utilizatorilor, ca de exemplu în cazul semnelor inteligente pentru cei cu deficienţe de vedere.
EnglishAs part of this, it is of paramount importance that the European Parliament also considers the visually impaired with regard to safety requirements.
Ca parte a acestora, este extrem de important ca Parlamentul European să ia în considerare şi persoanele nevăzătoare în ceea ce priveşte cerinţele legate de siguranţă.
EnglishThe guidelines we have set out on impaired assets and on support to the car sector are already being used to direct Member States' action most effectively.
Orientările pe care le-am stabilit cu privire la activele toxice şi susţinerea sectorului automobilelor sunt folosite deja în direcţionarea cât mai eficace a acţiunilor statelor membre.
EnglishYou may also be eligible for special accessibility devices provided by your service provider - such as magnification software or a screen reader, if you are visually impaired.
De asemenea, pot beneficia de dispozitive de accesibilitate speciale, cum ar fi un software de mărire a caracterelor sau un cititor de ecran în cazul persoanelor cu deficienţe de vedere.
EnglishFor instance, when designing buildings and getting them ready for use, clearly visible signs should be used, along with tactile floor markings to help the visually impaired find their way.
De exemplu, la proiectarea şi darea în folosinţă a clădirilor, ar trebui utilizate marcaje vizibile clar, precum şi marcaje tactile pe podea pentru a-i ajuta pe nevăzători să se orienteze.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie