Traducere engleză-română pentru "to be implied"

EN

"to be implied" română traducere

EN

to be implied {verb}

volume_up
to be implied (dar şi: to be understood)

Exemple de folosire pentru "to be implied" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese three European characteristics are clearly implied in the Greece issue.
Aceste trei caracteristici europene sunt implicate în mod clar în problema Greciei.
EnglishI hope that there is no one in this Chamber who hates what he has implied about us.
Sper că nu este nimeni în Parlament care urăşte ceea ce acesta a insinuat la adresa noastră.
EnglishMicrosoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.
Microsoft nu face nicio garanție, expresă sau implicată, în ceea ce privește informațiile furnizate aici.
EnglishThis is where we should be in agreement, and I ask the Council to notice the pledge implied here.
Acesta este aspectul asupra căruia ar trebui să fim de acord și îi solicit Consiliului să observe angajamentul sugerat aici.
EnglishLadies and gentlemen, as you will have understood, the changes implied by the Treaty of Lisbon are important.
Doamnelor şi domnilor, după cum veţi fi înţeles, schimbările pe care le implică Tratatul de la Lisabona sunt importante.
EnglishLike telephone and face-to-face conversations, e‑mail communication has certain implied rules of behavior.
Ca și conversațiile telefonice și comunicarea directă, comunicarea prin poșta electronică implică anumite reguli de comportament.
EnglishHowever, we wish to record that we disagree with the concept of quotas as implied, for example, in paragraph 12 of the report.
Menţionăm însă că nu suntem de acord cu conceptul de cote, după cum arată, de exemplu, punctul 12 din raport.
EnglishCertain consequences are implied.
EnglishYou said, or your words implied, that, at first glance, most European legislation is being properly observed.
Ați spus, sau ați sugerat, prin felul în care v-ați exprimat, că, la prima vedere, o mare parte din legislația europeană este respectată cum se cuvine.
EnglishMICROSOFT DISCLAIMS ANY WARRANTIES THAT MAY BE EXPRESSED OR IMPLIED BY LAW REGARDING THE LOGO, INCLUDING WARRANTIES AGAINST INFRINGEMENT.
MICROSOFT EXCLUDE ORICE GARANȚII CE POT FI EXPRIMATE SAU DEDUSE PRIN LEGE CU PRIVIRE LA SIGLĂ, INCLUSIV GARANȚIILE ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.
EnglishHowever, they also felt that this vote actually implied - as Joseph Daul rightly said - that either they said yes or they started an exit process.
Au simţit însă şi faptul că acest vot implica, de fapt - aşa cum a spus-o în mod corect Joseph Daul - fie un răspuns pozitiv din partea lor, fie demararea unui proces de ieşire din UE.
EnglishI can also assure you, however, that my country is going to fulfil its commitment to the Commission for 2013 and return to the path of stability implied by a 3% deficit.
De asemenea, vă pot asigura totuşi că ţara mea îşi va îndeplini angajamentul faţă de Comisie pentru 2013 şi se va întoarce la calea stabilităţii reprezentată de deficitul de 3 %.
EnglishIn a number of places, there are implied criticisms of close allies whereas our criticisms should be aimed at those that are a threat to international security.
În mai multe locuri, există critici implicite ale aliaţilor apropiaţi, în timp ce criticile noastre ar trebui să se îndrepte spre cei care sunt o ameninţare la securitatea internaţională.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

implied adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie