Traducere engleză-română pentru "to be imposed"

EN

"to be imposed" română traducere

EN

to be imposed {verb}

volume_up
There are other options: duties can be imposed on products that exceed specific emissions.
Există şi alte opţiuni: se pot impune taxe pe produsele care depăşesc limitele specifice de emisii.
It would seem that we are the only ones to have the appointment of our representative to the Conference of Presidents imposed on us.
Am fi singurii cărora ni s-ar impune numirea reprezentantului nostru la Conferinţa preşedinţilor.
The amendment does not interfere with private communications between citizens and does not enable fines to be imposed on individuals.
Modificarea nu aduce atingere comunicării private dintre cetăţeni şi nu impune amenzi pentru indivizi.

Exemple de folosire pentru "to be imposed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFurther legislation and bureaucracy imposed by the EU is therefore unnecessary.
Legislaţia suplimentară şi birocraţia impusă de UE este, prin urmare, inutilă.
EnglishIf humanitarian law continues to be broken, specific sanctions must be imposed.
Dacă dreptul umanitar continuă să fie încălcat, trebuie impuse sancțiuni specifice.
EnglishBut NATO is threatened by the savage cuts being imposed on European armed forces.
Însă NATO este amenințată de reduceri masive impuse asupra forțelor armate europene.
EnglishLess than three years ago, Serbia was on the verge of self-imposed isolation.
Cu mai puţin de trei ani în urmă, Serbia era în pragul izolării auto-impuse.
EnglishWe are not protesting against justice, but against politically imposed abuses.
Noi nu protestăm împotriva justiției, protestăm împotriva abuzurilor forțate politic.
EnglishThey do not want more and more regulations and obligations imposed on them.
Aceştia nu doresc să li se impună din ce în ce mai multe reglementări şi obligaţii.
EnglishThere are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
Există întotdeauna limite impuse de către statele membre şi întotdeauna va fi astfel.
EnglishThese goals are not achieved by sanctions and imposed austerity measures.
Aceste obiective nu se ating prin sancțiuni și impunerea de măsuri de austeritate.
EnglishStrict sanctions need to be imposed on everyone involved in such practices.
Trebuie să impunem sancțiuni stricte pentru toți cei implicați în astfel de practici.
EnglishAny restrictions imposed must not affect the country's citizens, however.
Totuși, orice restricții impuse nu trebuie să îi afecteze pe cetățenii Belarusului.
EnglishThese cannot be imposed in the negotiations against the wishes of the partner countries.
Acestea nu pot fi impuse în cadrul negocierilor împotriva voinţei ţărilor partenere.
EnglishIncreasing their scope does not make them any more likely to be imposed.
Extinderea sferei lor de aplicare nu creşte probabilitatea ca acestea să fie impuse.
EnglishIt is, of course, essential for the supervisory system to allow sanctions to be imposed.
Este, desigur, esențial ca sistemul de supraveghere să permită impunerea de sancțiuni.
EnglishHowever, ecological efficiency is reduced to zero by the restrictions imposed on it!
Însă eficienţa ecologică este redusă la zero prin restricţiile impuse!
EnglishIt is therefore important that this target be imposed as binding on all EU Member States.
Așadar, este important ca obiectivul să devină obligatoriu în toate statele membre UE.
EnglishYou have not allowed regulations to be imposed when they were needed.
Nu aţi permis impunerea unor reglementări atunci când era nevoie de acestea.
EnglishVery strict deadlines have been imposed on the Commission in delivering these measures.
Comisiei i-au fost impuse termene limită foarte strânse pentru prezentarea acestor măsuri.
EnglishThe milk prices imposed on producers do not cover production costs.
Preţurile la lapte impuse producătorilor nu acoperă costurile de producţie.
EnglishThe amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
Amenzile impuse de aceasta în 2009 au depășit 2 miliarde de euro.
EnglishIn Germany restrictions have been imposed on the managers of companies subsidised by the State.
Germania a impus restricţii directorilor companiilor subvenţionate de stat.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie