Traducere engleză-română pentru "to be impressed"

EN

"to be impressed" română traducere

EN

to be impressed {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be impressed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe journalist was greatly impressed, and spoke with great surprise about the document.
Jurnalistul a fost foarte impresionat şi a vorbit cu mare surprindere despre document.
English- Mr President, I hope everybody in the visitors' gallery is impressed!
- Domnule preşedinte, sper că toată lumea din galeria vizitatorilor este impresionată!
EnglishEach time, I was impressed by the talented young people I met there.
De fiecare dată, am fost impresionat de tinerii talentaţi pe care i-am întâlnit acolo.
EnglishYou seem to be very impressed with what Mr Van Rompuy has to say.
Păreţi foarte impresionat de ceea ce are de spus dl Van Rompuy.
EnglishMr President, I am impressed that you at least attempted to list all of these decentralised agencies.
Domnule preşedinte, sunt impresionat de faptul că aţi încercat să enumeraţi toate agenţiile descentralizate.
EnglishMr Oettinger, I have been extremely impressed with the way the Commission has dealt with this problem to date.
Domnule Oettinger, am fost extrem de impresionat de modul în care Comisia a tratat această problemă în acel moment.
EnglishNeither was I impressed in any way by the paragraph on migration, which is why I ultimately voted against.
Nici articolul referitor la migrație nu m-a impresionat în vreun fel, motiv pentru care în cele din urmă am votat împotrivă.
EnglishWe were particularly impressed by their first match, when they played on equal terms in a hard-fought game against Brazil.
Am fost extrem de impresionați de primul lor meci, când au jucat pe picior de egalitate într-un meci greu contra Braziliei.
EnglishI am impressed with the Commission's commitment to proportionality in the regulation of general and business aviation.
Sunt impresionat de angajamentul Comisiei de a respecta principiul proporţionalităţii în reglementarea aviaţiei generale şi de afaceri.
EnglishI admired him for Dayton, met him once for a fascinating dinner in Brussels and was very much impressed by him.
L-am admirat pentru acordul de la Dayton, l-am întâlnit o dată la un dineu minunat organizat la Bruxelles și am fost foarte impresionat de dumnealui.
EnglishWe were also very impressed by the candid presentation made by the Prime Minister of Greece in the last European Council.
Am fost foarte impresionaţi, de asemenea, de prezentarea onestă făcută de prim-ministrul Greciei în cadrul ultimei reuniuni a Consiliului European.
EnglishI am impressed by the number of SMEs in the European Union, 23 million, and by the number of jobs they provide - 100 million.
în scris. - Sunt impresionat de numărul de IMM-uri din Uniune, 23 de milioane, și de numărul de locuri de muncă oferite de acestea - 100 de milioane.
EnglishI am very impressed by the wealth of what we have just heard and very impressed also by the diversity of views that have been expressed.
Sunt foarte impresionat de bogăţia discursurilor pe care tocmai le-am auzit şi de diversitatea punctelor de vedere care au fost exprimate.
EnglishTo be more specific, this subject requires us to reflect on a fundamental question: the direction impressed on the EU's cooperation policy.
Pentru a fi mai precis, acest subiect ne cere să reflectăm asupra unei chestiuni fundamentale: direcția imprimată politicii de cooperare a UE.
EnglishI have to say that I am very impressed at the way in which two Members, Mr Bové and Mr Häusling, managed to gear their speaking time.
Trebuie să menţionez că am fost foarte impresionată de maniera în care şi-au gestionat timpul de vorbire doi deputaţi, domnul Bové şi domnul Häusling.
EnglishTo my mind, what I heard impressed me as an excellent principle: the free movement of people is one of the most important freedoms.
Pentru mine, ceea ce am auzit m-a impresionat ca un principiu excelent: libera circulaţie a persoanelor este una dintre libertăţile cele mai importante.
EnglishI must also say that I am impressed by the depth of knowledge and experience of the Danube Region that has been shown in this debate.
De asemenea, trebuie să spun că sunt impresionat de experienţa şi cunoaşterea profundă a regiunii Dunării pe care le-am constatat în această dezbatere.
EnglishDuring the seven weeks in which we closely cooperated, I had already been impressed by the input of my own staff who had been working like hell.
Pe parcursul celor șapte săptămâni de strânsă cooperare, fusesem deja impresionată de contribuția propriului meu personal care a muncit în disperare.
EnglishMr President, when I saw the title of the report, 'Investment in energy efficiency and renewable energy for housing', I was impressed.
Domnule preşedinte, în momentul în care am văzut titlul raportului - "Investiţii în eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe” - am fost impresionat.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

impressed adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie