Traducere engleză-română pentru "to be in accord with"

EN

"to be in accord with" română traducere

EN

to be in accord with {verb}

volume_up
to be in accord with
volume_up
a concorda {vb.} (despre păreri)

Exemple de folosire pentru "to be in accord with" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
UE şi China semnează, la Beijing, un acord de turism de importanţă majoră.
EnglishOther members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone.
Şi alţi colegi au depăşit puţin timpul şi trebuie să acordăm acelaşi tratament tuturor.
EnglishIn parallel with this work, the EU must start implementing the Copenhagen Accord.
În paralele cu această activitate, UE trebuie să înceapă să pună în aplicare Acordul de la Copenhaga.
EnglishOr are we hoping that they will offer to contribute to this undertaking of their own accord?
Sau sperăm că aceştia se vor oferi să contribuie la această acţiune din proprie iniţiativă?
EnglishWe need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
Trebuie să consolidăm progresele făcute prin Acordul de la Copenhaga.
EnglishThis is in accord with the fundamental democratic principles upon which the Union is based.
Acest lucru este în conformitate cu principiile democratice fundamentale care stau la baza Uniunii.
EnglishThis is wholly in accord with my view of the EU as a union of values.
Aceasta este viziunea mea asupra UE ca o uniune a valorilor.
EnglishAt this stage, it is our duty to push for the immediate application of the Copenhagen Accord.
În această etapă, este datoria noastră să solicităm în mod imperativ aplicarea Acordului de la Copenhaga.
EnglishIt is in accord with what we negotiated during the very long negotiations, which lasted for 10 months.
Este în acord cu ceea ce am negociat în timpul negocierilor foarte lungi, ce au durat timp de 10 luni.
EnglishI think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.
Cred că ceea ce este important este să introducem angajamentele din Acordul de la Copenhaga în textul formal.
EnglishThe Copenhagen Accord states very clearly that these funds must be from new and additional sources.
Acordul de la Copenhaga stabilește foarte clar că aceste fonduri trebuie să fie din surse noi și suplimentare.
EnglishOn this, the Union is united and in full accord.
În această privință, Uniunea este unită și pe deplin de acord.
EnglishHow does the proposal accord with consumer protection?
Cum are propunerea în vedere protecţia consumatorului?
EnglishOn the other hand, the Accord has serious weaknesses.
EnglishWe should accord more respect to a Church and a religion on which the values of our Union are founded.
Ar trebui să acordăm mai mult respect unei biserici şi unei religii pe baza căreia s-au fondat valorile Uniunii noastre.
EnglishRussia must fully honour the peace accord.
Rusia trebuie să respecte în totalitate acordul de pace.
EnglishFish are a transient species, they move around, and this separation is not in accord with the Lisbon Treaty.
Peștii sunt o specie tranzitorie, se deplasează, iar această separare nu este conformă cu Tratatul de la Lisabona.
EnglishHowever, whilst there has been ample progress, this accord is not perfect and there are also numerous flaws.
Cu toate acestea, deşi s-au făcut progrese însemnate, acordul nu este perfect şi are, de asemenea, numeroase deficienţe.
EnglishThe Copenhagen Climate Accord is signed.
EnglishIt would fully accord with the principles of intermodality and would have a balanced influence on the natural environment.
Ar fi pe deplin în acord cu principiile intermodalităţii şi ar avea o influenţă echilibrată asupra mediului natural.