Traducere engleză-română pentru "to be in circulation"

EN

"to be in circulation" română traducere

EN

to be in circulation {verb}

volume_up
to be in circulation
volume_up
a circula {vb.} (despre bani)
There are quite a few misconceptions in circulation concerning the process of evaluating cohesion policy, including in this House.
Circulă destul de multe concepţii greşite privind procesul de evaluare a politicii de coeziune, inclusiv în această Cameră.

Exemple de folosire pentru "to be in circulation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDCM is one of these substances and must be taken out of circulation.
Diclormetanul este una dintre aceste substanţe şi utilizarea sa trebuie interzisă.
EnglishNational currencies were withdrawn from circulation two months later.
Două luni mai târziu, monedele naţionale sunt retrase din circulaţie.
EnglishAt the same time, we are committed to the freedom of circulation in Europe.
În acelaşi timp suntem dedicaţi liberei circulaţii în Europa.
EnglishThose vaccines may lead to undesired circulation of the vaccine virus in unvaccinated animals.
Aceste vaccinuri pot cauza circulația nedorită a virusului vaccinului la animalele nevaccinate.
EnglishWithout that freedom of circulation, we are not going to have a Europe.
Fără această liberă circulaţie nu vom avea o Europă.
EnglishIt effectively controls our access to trade and more generally controls the circulation of information.
Ne controlează în fapt accesul la comerţ şi, în linii mari, controlează circulaţia informaţiilor.
EnglishWhen the directive enters into force, approximately EUR 180 billion will be released into circulation.
La intrarea în vigoare a directivei, vor fi puse în circulație aproximativ 180 de miliarde de euro.
EnglishWithdrawing DCM from general circulation therefore seems to be the most sensible and responsible solution.
Retragerea DCM din circulaţia generală pare, prin urmare, să fie cea mai sensibilă şi mai responsabilă soluţie.
EnglishThe euro becomes the sole currency within the twelve participating Member States, as the period of dual circulation comes to an end.
Perioada de dublă circulaţie se încheie, iar euro devine moneda unică a celor 12 state participante.
EnglishThen we have to improve the distribution, circulation and visibility of European audiovisual arts in third countries.
Apoi este necesară îmbunătăţirea distribuţiei, circulaţiei şi vizibilităţii artelor audiovizuale europene în ţările terţe.
EnglishEurope's small share in the worldwide circulation of audiovisual works is a significant example of this.
Un exemplu elocvent care ilustrează această situaţie este partea mică deţinută de Europa în circulaţia mondială a operelor audiovizuale.
EnglishOn these grounds, the ECJ has already approved additional national safeguards for the circulation of goods.
Din aceste motive, CEJ a aprobat deja instituirea unor sisteme suplimentare de protecţie la nivel naţional pentru circulaţia bunurilor.
EnglishA long-stay visa will thus have the same effect as a residence permit as regards circulation in the Schengen area.
Astfel, o viză de lungă şedere va avea acelaşi efect ca un permis de şedere, în ceea ce priveşte circulaţia în spaţiul Schengen.
EnglishHaving received these gruesome reports, it now falls to us to find out whether the reports in circulation are actually true.
Întrucât am primit aceste rapoarte înspăimântătoare, este acum datoria noastră să aflăm dacă ele sunt de fapt adevărate.
EnglishWe now hear that in a bank in Carinthia which went bankrupt or was taken over by the state, EU funds were also in circulation.
Aflăm acum că într-o bancă din Carintia care a dat faliment sau a fost preluată de către stat, circulau şi fonduri UE.
EnglishEU countries must ensure that all driving licences in circulation are in the new EU standard format by 2033 at the latest.
Ţările UE trebuie să se asigure că toate permisele aflate în circulaţie respectă formatul european, până cel târziu în 2033.
EnglishThe producer’s liability ceases ten years after the relevant product is put into circulation.See consolidated version .
Răspunderea producătorului încetează la 10 ani de la punerea în circulaţie a produsului vizat.A se vedea versiunea consolidată .
EnglishThe legislative proposal relaxes the rules on the circulation of information via the Internet and printed media.
Propunerea legislativă relaxează regulile asupra circulaţiei informaţiilor pe internet şi în mijloacele tipărite de comunicare în masă.
EnglishThere are quite a few misconceptions in circulation concerning the process of evaluating cohesion policy, including in this House.
Circulă destul de multe concepţii greşite privind procesul de evaluare a politicii de coeziune, inclusiv în această Cameră.
EnglishThe ECSC High Authority confirms the principle of free circulation of steel products imported from third countries within the Community.
Înalta Autoritate CECO confirmă principiul liberei circulaţii în interiorul Comunităţii a produselor din oţel importate din terţe ţări.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

circulation substantiv
in prepoziţie
in adverb
in interjecţie
Romanian
in verb
Romanian
to put in circulation verb
Romanian