Traducere engleză-română pentru "to be in command of"

EN

"to be in command of" română traducere

EN

to be in command of {verb}

volume_up
to be in command of (dar şi: to lead, to order, to command, to give the order to)
volume_up
a comanda {vb.} (a da ordin)
If a keyboard shortcut is available for a command, it is shown next to the command.
Dacă pentru o comandă este disponibilă o comandă rapidă de la tastatură, aceasta este afișată lângă comandă.
For advanced users, open the Command Prompt window to use command line tools.
Pentru utilizatorii avansați: Deschideți fereastra Linie de comandă pentru a utiliza instrumentele liniei de comandă.
A command button performs a command (makes something happen) when you click it.
Un buton de comandă efectuează o comandă (face ca ceva să se întâmple), atunci când faceți clic pe el.

Exemple de folosire pentru "to be in command of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMoving the Command bar to the Favorites bar can give you room to see more tabs.
Mutarea barei Comenzi pe bara Preferințe vă oferă mai mult spațiu pentru file.
EnglishWindows will store the certificate in the directory shown at the command prompt.
Windows va stoca certificatul în directorul afișat la promptul de comandă.
EnglishTheir attacks do not command political support from the people of Northern Ireland.
Atacurile lor nu necesită sprijin politic din partea populaţiei din Irlanda de Nord.
EnglishWhen you see a message stating that the command was successful, click OK.
Când vedeţi un mesaj care enunţă că această comandă a reuşit, faceţi clic pe OK.
EnglishAt the command prompt, type net start shellhwdetection, and then press ENTER.
În promptul de comandă, tastați net start shellhwdetection, apoi apăsați pe tasta ENTER.
EnglishPerform the command (or select the option) that goes with that letter
Efectuează comanda (sau selectează opțiunea) care se potrivește literei respective
EnglishTake, for example, the Command Centre, which has been in place in Council for some time now.
Iată, de exemplu, Centrul de comandă, care funcționează în Consiliu de ceva timp.
EnglishThe button may also be assigned to a command that you are not familiar with.
Butonul poate fi atribuit şi unei comenzi cu care nu sunteţi obişnuit.
EnglishPress the underlined letter in a menu item to choose that command.
Apăsați litera subliniată într-un element din meniu pentru a alege acea comandă.
EnglishFor more information, see Command Prompt: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații, consultați Linie de comandă: întrebări frecvente
EnglishTo change the settings for the current Command Prompt window, click Properties.
Pentru a modifica setările pentru fereastra Prompt comandă curentă, faceți clic pe Proprietăți.
EnglishAt the command prompt, enter ipconfig /release, and then press Enter.
În linia de comandă, introduceți ipconfig /release, apoi apăsați pe Enter.
EnglishTo change the settings for the current Command Prompt window, click Properties.
Pentru a modifica setările pentru fereastra Linie de comandă curentă, faceți clic pe Proprietăți.
EnglishThis command only appears if an e‑mail program is installed on your computer.
Această comandă se afișează doar dacă în computer este instalat un program de poștă electronică.
EnglishHowever, the Run command is still available if you prefer to use it.
Totuși, comanda Executare este în continuare disponibilă, dacă preferați să o utilizați.
EnglishAt the command prompt, enter ipconfig /release, then press Enter.
În linia de comandă, introduceți ipconfig /release, apoi apăsați pe Enter.
EnglishFor IPv6, you must use the netsh interface ipv6 add route command.
Pentru IPv6, trebuie să utilizați comanda netsh interface ipv6 add route.
EnglishThis is a Commission-style deal which is more suited to a command economy.
Aceasta este o afacere în stilul Comisiei, care se potriveşte mai bine unei economii comandate.
EnglishBut there are some tasks that need to be done at the command prompt.
Există și unele activități care trebuie efectuate la linia de comandă.
EnglishYou can show or hide the Menu bar, Favorites bar, Command bar, and status bar.
Este posibil să afișați sau să ascundeți bara Meniu, bara Preferințe, bara Comenzi și bara de stare.