Traducere engleză-română pentru "to be in existence"

EN

"to be in existence" română traducere

EN

to be in existence {verb}

volume_up
to be in existence (dar şi: to exist, to live)
to be in existence (dar şi: to exist)
volume_up
a exista {vb.} (a ființa)
This leads to the existence of invisible crime statistics.
Există, astfel, o statistică a infracţiunilor invizibile.
Unofficially, however, it is very much in existence in the form of human trafficking.
Neoficial, totuși, aceasta există sub forma traficului de persoane.
The internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.
Piața internă există de 20 de ani, însă nu este încă pe deplin realizată.

Exemple de folosire pentru "to be in existence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Englishfirstly, the existence of geographical and demographic peculiarities in regions;
în primul rând, existenţa unor particularităţi geografice şi demografice în regiuni;
EnglishFirstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
În primul rând, trebuie păstrate cele peste o mie de acorduri aflate deja în vigoare.
EnglishThe rapporteur herself admits that the agreement threatens their future existence.
Raportoarea însăși a recunoscut că acordul le amenință existența viitoare.
EnglishThe internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.
Piața internă există de 20 de ani, însă nu este încă pe deplin realizată.
English. - I would not say 'in existence', frankly speaking.
Preşedinte al Comisiei. - Sincer să fiu, eu nu aş spune "inexistente”.
EnglishEuropean monetary union is a reality; the euro has been in existence for 10 years today.
Uniunea monetară europeană este o realitate; moneda euro există de zece ani.
EnglishThis will confirm or otherwise the existence of parallel criminal proceedings;
Acest lucru va confirma sau nu existenţa procedurilor penale paralele;
EnglishThe existence of an effective court can, of itself, have a preventative effect.
Existenţa unei curţi eficace poate avea ea însăşi un efect preventiv.
EnglishIn Montenegro, for example, the existence of homosexuality is finally being recognised.
În Muntenegru, de pildă, este recunoscută în cele din urmă existenţa homosexualităţii.
EnglishEven the existence of the trade union movement itself is now in question.
Până și existența mișcării sindicale în sine este pusă în prezent sub semnul întrebării.
EnglishThis is really very important for the existence and working conditions of SMEs.
Acest lucru este foarte important pentru existența și condițiile de funcționare ale IMM-urilor.
EnglishUnofficially, however, it is very much in existence in the form of human trafficking.
Neoficial, totuși, aceasta există sub forma traficului de persoane.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Interpreţii europeni duc adesea o existenţă cel puţin precară, şi aceasta în cele mai bune momente.
EnglishThe directive dealing with this issue has been in existence for 18 years.
Directiva care reglementează acest aspect este în vigoare de 18 ani.
EnglishThe very existence of the fishing community depends upon these conditions.
Însăși existența comunității de pescuit depinde de aceste condiții.
EnglishThis is so that information about the existence of SOLVIT will reach interested parties.
Scopul este ca informaţiile cu privire la existenţa SOLVIT să ajungă la părţile interesate.
EnglishMany dairy farmers are seeing their very existence under threat.
Numeroşi producători de produse lactate îşi văd ameninţată însăşi existenţa.
EnglishOnce again, the authorities have claimed that they were not aware of the existence of such files.
Din nou, autoritățile au pretins că nu au știut de existența acestor fișiere.
EnglishFirst of all, I would like to know whether the existence of these databases can be confirmed.
În primul rând, aș dori să știu dacă existența acestor baze de date poate fi confirmată.
EnglishThe French authorities, however, deny the existence of such a database.
Totuși, autoritățile franceze neagă existența acestei baze de date.