Traducere engleză-română pentru "to be in fashion"

EN

"to be in fashion" română traducere

EN

to be in fashion {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be in fashion" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSecondly, the SESAR package must be brought forward in a sensible fashion.
În al doilea rând, pachetul SESAR trebuie să fie prezentat într-o manieră raţională.
EnglishThe Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion.
Comisia ar trebui să se ocupe de organizarea acesteia cu perseverenţă şi fără întârzieri.
EnglishThe time has come now, I think, to apply it in a very concrete fashion.
Acum cred că a venit momentul să aplicăm acest pact în cel mai concret mod.
EnglishIt facilitates national actions and initiatives in a coordinated fashion.
Acesta facilitează acţiunile şi iniţiativele naţionale în mod coordonat.
EnglishIn this way we could ensure that the service operated in a more equitable fashion.
În acest mod am putea să ne asigurăm că serviciul funcţionează într-o manieră mai echitabilă.
EnglishIf we were, the so called 'fashion' for populism would not be developing.
Dacă am fi fost inconștienți, așa-numita "modă” populistă nu ar fi în curs de dezvoltare.
EnglishThe plant in question is Mura, European Fashion Design, which has laid off 2 554 workers.
Este vorba de întreprinderea Mura European Fashion Design, care a disponibilizat 2 554 de angajați.
EnglishPolitical discussion must not be conducted in such a fashion.
Discuţiile politice nu trebuie să se desfăşoare într-un asemenea mod.
EnglishFirst of all, that cultural tourism and fashion should be added to the eight sectors already included.
În primul rând, ca turismul cultural și moda culturală să fie adăugate la cele opt sectoare incluse deja.
EnglishThese proposals have not come about from one line to the next, in a mechanical fashion, snipping indiscriminately here and there.
Aceste propuneri nu au apărut mecanic, vizând reduceri la întâmplare, ici şi colo.
EnglishYou responded in a rather general fashion, by stating that the matter was only being examined at present.
Aţi răspuns într-un mod destul de general, afirmând că problema este doar în curs de examinare în prezent.
EnglishWe are also preparing a communication on the fundamental aspects of competitiveness in the fashion industry.
De asemenea, pregătim o comunicare privind aspectele fundamentale ale competitivității în industria modei.
EnglishThe Commission will be able to implement them in a semi-automatic fashion, thanks to reversed qualified majority voting.
Comisia le va putea pune în aplicare într-un mod semiautomat, grație votului cu majoritate calificată inversată.
EnglishBut only 5% of the rubble has been cleared, only 15% of houses have been reconstructed in some fashion or other.
Însă doar 5 % din cantitatea de moloz a fost curăţată şi doar 15 % dintre case au fost reabilitate într-un fel sau altul.
EnglishThese are now more urgently required than ever, and must be applied in an increasingly efficient and exemplary fashion.
Acestea sunt necesare mai mult ca niciodată în prezent şi trebuie aplicate într-o manieră din ce în ce mai eficientă şi exemplară.
EnglishThe report does not break with the fashion for disciplinary penalties in the Brussels Consensus, seeking only to water these down.
Raportul respectă tendința în ceea ce privește sancțiunile disciplinare din acordul de la Bruxelles, încercând doar să le atenueze.
EnglishThe country’s main economic sectors are tourism, fashion, engineering, chemicals, motor vehicles and food.
Principalele sectoare economice ale ţării sunt turismul, moda, industria tehnologică, industria chimică, construcţiile de autovehicule şi industria alimentară.
EnglishIn Iraq, a religious community that has lived there much longer than the extremists have is being driven away in a very brutal fashion.
În Irak, o comunitate religioasă care a trăit în această țară mult mai mult decât extremiștii este alungată într-un mod foarte brutal.
EnglishI would never have thought that the Italians would ever have resorted to attacking their country in this Parliament in such an unjust fashion.
Nu m-aş fi gândit niciodată că italienii ar recurge vreodată la atacarea ţării lor în acest Parlament, într-un mod atât de nedrept.
EnglishMadam President, mistrust and fear have taken root in our societies: unemployment is growing and in my country is doing so in dramatic fashion.
Dnă preşedintă, neîncrederea şi teama au prins rădăcini în societatea noastră: şomajul creşte şi, în ţara mea, ia proporţii dramatice.