Traducere engleză-română pentru "to be in gear"

EN

"to be in gear" română traducere

RO
EN

to be in gear {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be in gear" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt has been like a well-oiled, efficient machine - and yet it never got into gear.
A fost ca un mecanism bine uns, eficient - şi totuşi nu a intrat niciodată în viteză.
EnglishThe latest drivers for Microsoft mice, webcams, gaming gear, and more.
Cele mai recente drivere pentru mouse-uri, camere web, console pentru jocuri Microsoft și altele.
English. - We need to gear the EU budget for the 21st century.
în scris. - Trebuie să direcţionăm bugetul UE către secolul 21.
EnglishNow is the time to move up a gear in our response to the crisis.
Acum este momentul să accelerăm măsurile de combatere a crizei.
EnglishAnother Member referred to the selectivity of fishing gear.
Un alt deputat a menționat selectivitatea echipamentului de pescuit.
EnglishYour right hand will shift your laptop into high gear.
Treceţi laptopul la un nivel superior de performanţă cu mâna dreaptă.
EnglishSo what we believe is that we should really switch gear.
Prin urmare, considerăm că este necesară o schimbare de direcție.
EnglishIf the negotiations allow, the Commission is happy to move things up a gear; this is quite clear.
Dacă negocierile vor permite, Comisia este de acord să treacă la o viteză superioară; este destul de evident.
EnglishThis gear only turns clockwise and helps push the balloon or ball in that direction.
Roata dințată se învârte doar în sensul acelor de ceasornic și ajută la împingerea balonului sau a mingii în acea direcție.
EnglishOur services will be very willing to examine any new gear and any innovation in relation to selectivity.
Serviciile noastre vor fi mai mult decât dispuse să examineze orice echipament de pescuit legat de selectivitate.
EnglishThis gear only turns counterclockwise and helps push the balloon or ball in that direction.
Roata dințată se învârte doar în sensul contrar acelor de ceasornic și ajută la împingerea balonului sau a mingii în acea direcție.
EnglishToday, this solidarity works, but it has to be more effective and we have to be able to move up a gear.
Astăzi, această solidaritate funcţionează, dar ea trebuie să fie mai eficace şi trebuie să reuşim să acţionăm mai rapid.
EnglishWe must understand that things have only been in place for one year and that we should be moving up a gear in 2009.
Trebuie să înţelegem că structurile există doar de un an şi că ar trebui să trecem la etapa următoare în 2009.
EnglishIn Mauritania in particular, there is a huge problem due to illegal fishing and due to the abusive use of gear.
În special în Mauritania, există o imensă problemă din cauza pescuitului ilegal și a utilizării abuzive a echipamentului.
EnglishNaturally, it is also essential to work with excellent fishing gear here, to fish selectively and to respect closed seasons.
Desigur, este esențial și să lucrăm cu un echipament de pescuit excelent, să pescuim selectiv și să respectăm extrasezoanele.
EnglishOn this last text, the Council must step up a gear to ensure that it can be adopted at first reading, in April.
În ceea ce priveşte ultimul text, Consiliul trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a se asigura că acesta poate fi adoptat în primă lectură, în aprilie.
EnglishWe have reduced rolling resistance and included gear shift indicators in this proposal, which was not in the original proposal.
Am redus rezistenţa la rulare şi am inclus indicatori de schimbare a vitezei în această propunere, elemente care nu apăreau în propunerea iniţială.
EnglishThis regulation meticulously determines the gear authorised for fishing in the waters of the GFCM area, especially in the Mediterranean.
Acest regulament determină în mod meticulos echipamentele autorizate pentru pescuitul în apele zonei CGPM, în special în Marea Mediterană.
EnglishI do not think that this Assembly needs convincing that, to get our Union and its Member States in higher gear, we need 'more Europe'.
Nu cred că această adunare trebuie convinsă că, pentru ca Uniunea şi statele sale membre să evolueze, avem nevoie de o Europă mai bine integrată.
EnglishI have to say that I am very impressed at the way in which two Members, Mr Bové and Mr Häusling, managed to gear their speaking time.
Trebuie să menţionez că am fost foarte impresionată de maniera în care şi-au gestionat timpul de vorbire doi deputaţi, domnul Bové şi domnul Häusling.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

gear substantiv
in prepoziţie
in adverb
in interjecţie
Romanian
in verb
Romanian