Traducere engleză-română pentru "to be in motion"

EN

"to be in motion" română traducere

EN

to be in motion {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be in motion" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor these reasons, we have voted against this specific motion for a resolution.
Din aceste motive, am votat împotriva acestei propuneri de rezoluţie specifice.
EnglishI draw attention to paragraphs 3, 7 and 8 of the joint motion for a resolution.
Atrag atenţia asupra alineatelor 3, 7 şi 8 din propunerea comună de rezoluţie.
EnglishIn view of these considerations, I voted against the motion for a resolution.
Având în vedere aceste considerente, am votat împotriva propunerii de rezoluţie.
EnglishI welcome the motion for a resolution voted on today on international adoption.
Salut propunerea de rezoluție votată astăzi, cu privire la adopția internațională.
EnglishI am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.
Votez împotriva acestei propuneri de rezoluție și a dispozițiilor sale antisociale.
EnglishThe motion for a resolution highlights a very significant and important matter.
Propunerea de rezoluție subliniază o chestiune foarte semnificativă și importantă.
EnglishFor all these reasons, I shall be voting in favour of this motion for a resolution.
Pentru toate aceste motive, voi vota în favoarea acestei propuneri de rezoluție.
EnglishI voted for the joint motion for a resolution, despite regarding it as inadequate.
Am votat pentru propunerea comună de rezoluţie, deşi o consider insuficientă.
EnglishAs I said at the beginning of the debate, we will set the wheels in motion tomorrow.
Așa cum am afirmat la începutul dezbaterii, vom pune roțile în funcțiune mâine.
EnglishI am pleased with the motion for a resolution on a new strategy for Afghanistan.
Sunt încântată de propunerea de rezoluție privind o nouă strategie pentru Afganistan.
EnglishFor these reasons, I support the motion for a resolution on the situation in Tunisia.
Din aceste motive, susțin propunerea de rezoluție privind situația din Tunisia.
EnglishI am in favour of adopting the motion for a resolution on the above matter.
Sunt în favoarea adoptării propunerii de rezoluție privind problema de mai sus.
EnglishThe vote on this motion for a resolution will take place on Thursday 23 April 2009.
Votarea acestei moţiuni pentru o rezoluţie va avea loc joi, 23 aprilie 2009.
EnglishI ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Solicit ca moţiunea pentru o rezoluţie - eventual modificată - să fie aprobată joi.
EnglishI welcome the adoption of the motion for a resolution on the Stockholm Programme.
Salut adoptarea propunerii de rezoluţie privind Programul de la Stockholm.
EnglishAs a signatory, I have voted in favour of this joint motion for a resolution.
În calitate de semnatar, am votat în favoarea acestei propuneri comune de rezoluție.
EnglishThis recommendation is once again to be found in Mr Eppink's motion for a resolution.
Această recomandare se regăseşte din nou în propunerea de rezoluţie a dlui Eppink.
EnglishMy political group, on whose behalf I speak, supports the motion for a resolution.
Grupul meu politic, în numele căruia vorbesc, susţine această propunere de rezoluţie.
EnglishThe motion calls for strict and legally binding regulations at EU level.
Propunerea solicită reglementări stricte, cu caracter obligatoriu la nivelul UE.
EnglishThis motion will be presented by a representative of the Group of the Greens.
Această propunere va fi prezentată de un reprezentant al Grupului Verzilor.